Over DementieNet

Gelooft u dat de zorg aan kwetsbare ouderen en mensen met dementie beter kan? Bent u benieuwd hoe de succesfactoren van netwerkzorg van toepassing zijn op de lokale zorg? En hebt u behoefte aan meer grip in uw dagelijkse praktijk? Daarvoor is er nu DementieNet, de beproefde netwerkaanpak van het Radboudumc Alzheimer Centrum. Wilt u als eerstelijns zorgprofessional de zorg voor uw ouderen verbeteren? Lees dan snel verder bij 'Meedoen met DementieNet'!

Lees meer

Scholingen

Naar overizcht

Dementie in beeld

Nieuws

Effect van DementieNet aanpak op geïntegreerde zorg
Anne Harmsen, onderzoeksassistent op de afdeling Geriatrie van het Radboudumc, onderzocht de effecten van de DementieNet aanpak op drie categorieën van geïntegreerde zorg, te weten de scope, het type zorg en de zogenaamde 'enablers'. Het doel van dit onderzoek was een beter beeld te krijgen van de geïntegreerde zorg in een netwerk, om uiteindelijk de netwerkaanpak te verbeteren.

Dementievriendelijke DementieNetten
DementieNet heeft onlangs kennis gemaakt met een projectteam van expertisecentrum ZET. ZET heeft ook een netwerkaanpak ontwikkeld voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook voor hen is het een uitdaging om de grenzen tussen het zorg- en welzijnsdomein en de samenleving te laten verdwijnen. Daarom gaan ZET en DementieNet samenwerken.

Netwerken