Beek (gemeente Berg en Dal)

Netwerkverbinders
Mirna Reijmers (verpleegkundige in de wijk), Elja de Wildt (zorgtrajectbegeleider) en Kirsty Willems (verpleegkundige in de wijk).

Reden deelname DementieNet
In Beek zijn drie huisartsen van praktijk Milbergen en het team wijkverpleging Beek-Ubbergen aangesloten bij het DementieNet. Het doel: betere en persoonsgerichte zorg, begeleiding en ondersteuning voor mensen met dementie. In de wijk vormen de huisartsen, zorgtrajectbegeleiders en wijkverpleging de spil in het netwerk van de cliënt en diens mantelzorger. Goede samenwerking tussen de verschillende disciplines zorgt voor kwaliteit van zorg. 

Verbeterpunten
1. Een gezamenlijk zorgplan met de betrokken disciplines.
2. Het zorgplan wordt jaarlijks besproken in een gestructureerd MDO.
3. De afspraken tussen wijkverpleging, zorgtrajectbegeleiders en huisartsen zijn duidelijk.
4. De ObservatieLijst voor vroege symptomen van Dementie (OLD) wordt vaker ingezet bij verdenking van cognitieve problemen.
5. Het netwerk wordt in de toekomst uitgebreid met kwetsbare ouderen.

Scholingen/initiatieven
Het netwerk heeft een gezamenlijke visie gevormd naar aanleiding van een afgenomen enquête onder de zorgtrajectbegeleiders, huisartsen en wijkverpleging. Tevens is netwerk Beek in 2017 gestart met een maandelijks MDO voor mensen met dementie. Ook hebben de netwerkdeelnemers een klinische les gevolgd over OLD.

De initiatieven voor het tweede jaar waren:

  • Het verbeteren van de medicatieveiligheid voor mensen met dementie;
  • Het inzetten van Easycare na vermoeden van dementie door middel van OLD.


Het netwerk heeft in 2017 onderzoek gedaan naar Meldingen Incidenten Cliënten (MIC). Ze hebben deze meldingen drie maanden gemonitord. Uit het onderzoek blijkt dat er problemen zijn rondom het medicatiegebruik en het vallen bij dementiepatiënten. Netwerk Beek heeft geïnventariseerd wat de oorzaken zijn, in 2018 hebben zij daar verbeteracties op uitgezet. 

Direct naar
Netwerkleden Beek (gemeente Berg en Dal)

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten