Beuningen Adriaansens & Aukes

Netwerkverbinders
Ans Claassens (praktijkondersteuner) en Lieke Hoes (zorgtrajectbegeleider dementie).

Reden deelname DementieNet
“Betere communicatie over de gezamenlijke patiënten staat centraal in ons netwerk”, aldus Ans Claassens en Lieke Hoes. Deze enthousiaste hulpverleners zijn de spin in het web in de zorg aan mensen met dementie in Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen. Samen met de huisartsen van praktijk Thujapark, een specialist ouderengeneeskunde, een ouderenadviseur, een wijkverpleegkundige, de apotheek en een fysiotherapeut proberen ze de dementiezorg te verbeteren.

Verbeterpunten
Voor deze groep professionals is het aandachtspunt dat er voor iedere patiënt een multidisciplinair plan komt, met inbreng van de oudere en de mantelzorger(s) zelf. Aan de hand van dit gezamenlijke plan wordt de onderlinge afstemming verbeterd. Inmiddels is geëvalueerd of de nieuwe werkwijze verbetering oplevert: dit is inderdaad het geval. 

Scholingen/initiatieven
In 2017 hebben wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers van het netwerk een vervolgtraining over onbegrepen gedrag bij dementie gevolgd.

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten