Nijmegen Hazenkamp

Netwerkverbinder
Marga Jeuken (wijkverpleegkundige bij thuiszorgorganisatie TVN-zorgt).

Reden deelname DementieNet
Het netwerk in Nijmegen Hazenkamp is gelijktijdig opgestart met een initiatief van de werkgroep van Alzheimer Nederland, om Nijmegen dementievriendelijk te maken. 

Verbeterpunten
Eind 2015 heeft het netwerk de spiegelinformatie gekregen over hoe de dementiezorg nu verloopt. Ook zijn de verbeterpunten gekozen:

  • Elkaar als zorgprofessionals beter weten te vinden, samenwerking uitbreiden
  • Zichtbaarheid in de wijk Hazenkamp vergroten
  • Aansluiten bij de wensen en behoeften van mantelzorgers

In dit netwerk is een mantelzorger bij alle bijeenkomsten aanwezig om mee te denken over de verbeteringen.

Initiatieven/scholingen
Het netwerk heeft een vliegende start gehad: in september 2015 zijn er wekelijks korte trainingen georganiseerd over: Wat is dementie? Hoe signaleer ik dementie? Wat is de taak van de zorgtrajectbegeleider dementie? De trainingen waren bedoeld voor de leden van het DementieNet, het sociale wijkteam, vrijwilligers van de STIP en buurtbewoners.

Direct naar
Netwerkleden Nijmegen Hazenkamp

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten