Druten-Centrum

Netwerkverbinders
Karin Kotter (praktijkondersteuner huisarts) en Koen Versteegen (huisarts).

Reden deelname DementieNet
Huisartsenpraktijk Druten-Centrum is in januari 2018 gestart met deelname aan de gezamenlijke aanpak van DementieNet en het ouderenzorgprogramma. De deelnemende huisartsen trekken hierin gezamenlijk op om de toenemende werkdruk door de vergrijzing in de praktijk goed te kunnen opvangen.

Verbeterpunten
Inmiddels heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden met het gehele netwerk, waarin de deelnemers met elkaar hebben verkend hoe zij de samenwerking kunnen intensiveren. In ieder geval willen zij het gezamenlijke MDO verder vormgeven en professionaliseren.

Daarnaast wil het netwerk starten met een structurele inventarisatie van medicatiegebruik door kwetsbare ouderen. Hiervoor zal maandelijks spreekuur worden gehouden op de huisartsenpraktijk door de apotheker. Vervolgens vindt afstemming over het medicatiebeleid plaats met de praktijkondersteuner en de betreffende huisartsen.

Direct naar
Netwerkleden Druten-Centrum

Dit netwerk is onderdeel van de OCE regio

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten