Huissen

Netwerkverbinder
Marjolein Peeters (oefentherapeut Cesar).


Reden deelname DementieNet
Het netwerk in Huissen wil de eerstelijnszorg verbeteren voor ouderen in het algemeen en specifiek voor ouderen met dementie. Door de verscheidenheid aan problemen bij dementie zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners hun expertise en behandeling goed op elkaar afstemmen. Het netwerk wil de samenwerking tussen professionals en de communicatie tussen de diverse disciplines verbeteren en daarmee de zorg efficiënter maken. Daarnaast is in praktijken gemerkt dat de activiteiten voor ouderen minder toegankelijk zijn voor mensen met dementie. Ook hier gaat het netwerk mee aan de slag.

Verbeterpunten
DementieNet Huissen gaat de expertise van de diverse disciplines beter in kaart brengen met behulp van een goede sociale kaart. Hierdoor kunnen ouderen met dementie gerichter doorverwezen worden naar praktijken in Huissen. Daarnaast wil het netwerk de zorg verbeteren op:

  • Kennis/behandeling bij dementie
  • Communicatie tussen zorgverleners, maar ook met de cliënt/mantelzorger
  • Inzicht krijgen in 'wie doet wat' (o.a. bij vroeg signalering)
  • Omgaan met complexe zorgsituaties
  • Het dementievriendelijk maken van Huissen i.s.m. het Alzheimercafé en de gemeente
  • Ouderen met dementie in beweging houden en stimuleren deel te laten uitmaken van activiteiten/verenigingen


Een eerste start is de krachten te bundelen vanuit praktijken met affiniteit in de ouderenzorg.

Scholing/initiatieven
Het netwerk bevindt zich momenteel in de startfase. De netwerkdeelnemers inventariseren in 2020 aan welke scholing behoefte is.

Direct naar
Netwerkleden Huissen

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten