Netwerken

Op dit moment zijn 40 lokale netwerken actief als DementieNet, 20 daarvan zijn onderdeel van de OCE regio. Dit houdt in dat in elk netwerk een nulmeting wordt gehouden om te kijken hoe het netwerk er op dat moment voor staat met betrekking tot dementiezorg. Daarna organiseert het netwerk onder leiding van de netwerkverbinder een startbijeenkomst om te bepalen op welk gebied het eerst verbetering nodig is.

Verbetercyclus
De verbeterpunten die naar voren komen, worden vervolgens door het netwerk uitgewerkt in een kort verbeterplan. Aan het einde van de verbetercyclus wordt geëvalueerd of er daadwerkelijk verbetering is behaald. Om verbeteringen te realiseren helpt het projectteam DementieNet mee met het opstellen van het verbeterplan en/of het organiseren van korte trainingen die in het netwerk op locatie worden georganiseerd.