Malden

Netwerkverbinder
Anna Zwanenburg (wijkverpleegkundige).

Reden deelname DementieNet
Anna Zwanenburg en Bastiaan Plant (huisarts De Kroonsteen) zijn de initiatiefnemers in Malden. Zij hebben Buurtzorg Malden, ZZG zorggroep en Thuiszorg Malderburch bij het netwerk betrokken. Samen met een zorgtrajectbegeleider en een verzorgende IG hebben ze een verbeterplan opgesteld.

In de startbijeenkomst kwam naar voren dat de netwerkdeelnemers in Malden impliciet een gezamenlijke visie hebben. Deze visie was echter nog niet geformuleerd en besproken. Daar wil het netwerk nu verandering in brengen. Eigen regie van de cliënt staat centraal. De betrokken zorgprofessionals willen aansluiten bij het eigen tempo van de cliënt, waarbij een rustige benadering en betrokkenheid van de partner belangrijk is.

Verbeterpunten

  • Betrokkenheid van patiënt/mantelzorger bij het MDO: voorafgaand aan het MDO realiseren en borgen.
  • Groter aantal gezamenlijke patiënten: samenwerking tussen netwerkleden intensiveren. 


Direct naar

Netwerkleden Malden

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten