Enschede Ribbelt

Netwerkverbinders
Diana ter Grote (groepsbegeleidster bij Ontmoetingscentrum Ribbelt) en Judith Zandstra (logopedist).

Reden deelname aan DementieNet
DementieNet Ribbelt is opgezet om alle professionele zorg en welzijn rondom de thuiswonende cliënt met dementie zo optimaal mogelijk in te richten. De deelnemers zijn van verschillende organisaties die werkzaam zijn in het gebied Ribbelt/Stokhorst. De visie van het netwerk: alle deelnemers van DementieNet Ribbelt streven naar continue verbetering van kwaliteit van leven voor de kwetsbare ouderen/mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij doen dat persoonsgericht, vanuit een holistische visie, waarbij veiligheid voor cliënten hoog in het vaandel staat en mantelzorgers goed worden ondersteund. Dat gebeurt in samenwerking met alle zorgverleners en welzijnswerkers in de wijk, als vanzelfsprekende voorwaarde om deze zorg te kunnen bieden. DementieNet Ribbelt werkt als een multidisciplinair team en stemt zorg en welzijn optimaal af, met korte lijnen, goede communicatie en aanvullend op en gebruik makend van elkaars deskundigheid.

Verbeterpunten

  • Opzetten van een multidisciplinair overleg (MDO): hier wordt momenteel een verbeterplan voor geschreven.
  • Sociale kaart: welke (zorg)professionals zijn aanwezig in het gebied Stokhorst/Ribbelt en wat is hun expertise? Hier wordt momenteel een verbeterplan voor geschreven.
  • Verbeteren van de communicatie rondom de cliënt in de thuissituatie.


Direct naar
Netwerkleden Enschede Ribbelt

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten