Nijmegen UGC Heyendael

Netwerkverbinder
Chantal Hensens (kader)huisarts ouderen) en Ina Baggerman (praktijkondersteuner ouderenzorg).

Reden deelname aan DementieNet
Huisartsenpraktijk UGC Heyendael is in 2012 gestart met het ouderenzorgprogramma van de OCE en in juni 2018 met DementieNet. De deelnemende huisartsenpraktijk trekt gezamenlijk op met de wijkverpleging, zorgtrajectbegeleider en specialist ouderengeneeskunde in het opzetten van het DementieNet/ouderennetwerk. Het doel: door netwerkvorming rondom kwetsbare ouderen kennis opdoen en delen om de zorg zo optimaal mogelijk vorm te geven. Hierbij staat welzijn en de wens van de oudere centraal.

Verbeterpunten

  • Het netwerk starten met een structurele inventarisatie van kwetsbaarheid, met behulp van de Easycare vragenlijst.
  • Voor kwetsbare en complexe ouderen worden individuele zorgplannen opgesteld.
  • Formaliseren structuur ouderennetwerk Heyendael en vormgeven in VIP samenwerken.
  • Tweetraps screening doorlopen voor alle kwetsbare ouderen.
  • Sociale kaart rondom kwetsbare ouderen ontwikkelen.
  • Inventariseren deelnemende ouderen: herbeoordelen P20 en P70 en hercoderen tot P70.


Scholingen Nijmegen UGC Heyendael
Het netwerk heeft recent de scholing VIP Samenwerken gevolgd. Daarnaast zal na overleg nog een tweede inhoudelijke scholing worden gevolgd in 2020.

Direct naar
Netwerkleden Nijmegen UGC Heyendael

Dit netwerk is onderdeel van de OCE regio

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten