Nijmegen Wilhelminasingel

Netwerkverbinder
Mariska Peters (praktijkondersteuner huisarts).

Reden deelname aan DementieNet
Huisartsenpraktijk Wilhelminasingel wil een nieuwe start maken met de zorg voor kwetsbare ouderen. Binnen het netwerk maakt men op dit moment kennis met elkaar, zodat iedereen van elkaars expertise op de hoogte is. De netwerkdeelnemers kunnen zodoende efficiënter samenwerken. De taakverdeling is op die manier duidelijk en er worden geen taken dubbel gedaan.

Verbeterpunten 
Op dit moment is er geen gedeeld zorgplan. Tevens is niet altijd duidelijk wie wat doet bij kwetsbare ouderen. Denk hierbij aan het bijwerken van het zorgplan of het afnemen van Easycare.
DementieNet Wilhelminasingel gaat de komende periode met deze verbeterpunten aan de slag. 

Dit netwerk is onderdeel van de OCE regio.

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten