Berg en Dal

Netwerkverbinders
Willemijn de Graaf (huisarts) en Peter Degger (locatiemanager zorgvilla Hamer).

Reden deelname DementieNet
In Berg en Dal is al sinds 2011 een netwerk "proactieve ouderenzorg" actief. De huisartsenpraktijk De Graaf en Veldhoven heeft in 2013, samen met wijkverpleegkundigen van ZZG zorggroep en medewerkers van zorgcentrum Vijverhof, de Jan van Es innovatieprijs gewonnen. Nu hebben ze een convenant gesloten met alle thuiszorgorganisaties in Berg en Dal. Het doel is zorg beter op elkaar aan te laten sluiten en gebruik te maken van elkaars expertise. Voor het onderdeel dementie hebben zij zich aangesloten bij DementieNet, om de dementiezorg in Berg en Dal te verbeteren.

Verbeterpunten
Het netwerk heeft als eerste verbeterpunt gewerkt aan een sociale kaart voor dementiezorg. Het tweede verbeterpunt was om een betere verbinding te krijgen met het domein welzijn. De welzijnswerker is daarom aangesloten bij de Multidisciplinaire Overleggen (MDO). Ook is er een aanvulling op de sociale kaart gemaakt met alle activiteiten op het gebied van welzijn, die toegankelijk zijn voor mensen met dementie. Het netwerk werkt hard om thuiszorgorganisaties op verschillende niveaus met elkaar te laten samenwerken.

Scholingen/initiatieven
Twee studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen hebben een zorgpad dementie voor Berg en Dal opgesteld, dat in 2016 is geïmplementeerd. Daarnaast vinden verschillende scholingen plaats in het netwerk, bijvoorbeeld over probleemgedrag en medicatie bij dementie. In 2017 hebben dokters- en apothekersassistenten een scholing over vroege signalen gevolgd. Tevens heeft het netwerk in samenwerking met www.dementievriendelijk.nl zelf scholingen gegeven op een basisschool.

Succes tot nu toe
In Berg en Dal zorgt onder andere deelname aan DementieNet voor een positieve samenwerking op het gebied van dementie. Welzijn is op de kaart gezet: er is een vitaliteitsdag en een wandelgroep gestart in Berg en Dal. Het resultaat: veel tevreden patiënten en mantelzorgers.

Direct naar
Netwerkleden Berg en Dal

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten