Nijmegen Brakkenstein

Netwerkverbinder
Rik Geerling (wijkverpleegkundige) en Ellen Harleman (zorgtrajectbegeleider).

Reden deelname DementieNet
In het najaar van 2016 is Nijmegen Brakkenstein enthousiast van start gegaan. Omdat er veel mensen met dementie en cognitieve problemen in de wijk Brakkenstein wonen, ziet het netwerk deelname aan DementieNet als meerwaarde voor de dementiezorg. De huisarts, zorgtrajectbegeleider, wijkverpleegkundige, welzijnsmedewerker, POH en specialist ouderengeneeskunde doen mee.

Verbeterpunten
De belangrijkste verbeterpunten zijn: meer inzicht krijgen in elkaars werkzaamheden en weten wat de deelnemers voor elkaar kunnen betekenen. Ook het creëren van ‘korte lijntjes’ is een van de aandachtspunten. Het netwerk heeft tijdens de eerste bijeenkomst onderlinge afspraken gemaakt met betrekking tot optimalisatie van de communicatie. De netwerkdeelnemers merken nu dat ze elkaar veel beter weten te vinden.

Direct naar
Netwerkleden netwerk Nijmegen Brakkenstein

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten