Druten-Zuid

Netwerkverbinder
Christel Goudzwaard (praktijkondersteuner huisarts).

Reden deelname aan DementieNet
Huisartsenpraktijk Druten-Zuid is in december 2017 gestart met het ouderenzorgprogramma. De twee deelnemende praktijken (praktijk dr. Zwaard en praktijk dr. Van Herpen) trekken gezamenlijk op in het opzetten van het DementieNet/ouderennetwerk om de toenemende werkdruk door de vergrijzing in de praktijk goed te kunnen opvangen.

Verbeterpunten
Inmiddels heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden met het gehele netwerk, waarin de deelnemers met elkaar hebben verkend hoe zij de samenwerking kunnen intensiveren. In ieder geval willen zij eind 2019 een gezamenlijk MDO hebben opgezet.

Daarnaast wil het netwerk starten met een structurele inventarisatie van kwetsbaarheid, met behulp van de Easycare vragenlijst. Deze inventarisatie moet leiden tot individuele zorgplannen voor de kwetsbare en complexe ouderen in beide huisartsenpraktijken.

Direct naar
Netwerkleden Druten-Zuid

Dit netwerk is onderdeel van de OCE regio

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten