Doornenburg

Netwerkverbinder
Diny Selman (casemanager dementie).

Reden deelname DementieNet
De werkgroep Doornenburg (thema zorg) zet zich in om Doornenburg dementievriendelijk te maken. In de werkgroep zijn verschillende professionals en vrijwilligersorganisaties actief op het gebied van welzijn en zorg. Een speerpunt van de werkgroep is om een netwerk van professionals te vormen. Het doel: meer samenwerken met alle professionals die in het dorp werkzaam zijn, om samen optimale zorg/begeleiding aan de oudere en/of inwoner met dementie te geven. Tijdens de eerste bijeenkomsten heeft het netwerk een gezamenlijke visie geformuleerd, waarbij de inwoner en zijn netwerk centraal staat.

Verbeterpunten

  • Kwetsbare ouderen en mantelzorgers beter in beeld krijgen en inspelen op de behoefte
  • Samenwerking versterken
  • Optimale communicatie
  • Elkaar weten te vinden bij problemen of advies


Direct naar

Netwerkleden Doornenburg

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten