Rhenen

Netwerkverbinders
Conny Plomp (verpleegkundige in de wijk).

Reden deelname DementieNet
Netwerk Rhenen is in 2015 van start gegaan. De netwerkverbinders hebben de huisartsenpraktijk, een casemanager dementie, een welzijnswerker en diverse thuiszorgorganisaties betrokken bij het verbeteren van de dementiezorg in Rhenen. De keten Veenendaal-Rhenen steunt het initiatief en de HAGRO (huisartsengroep) in Rhenen participeert in het netwerk.

Verbeterpunten
Het netwerk heeft zich eerst gericht op het verbeteren van de onderlinge communicatie. In de startbijeenkomst werd namelijk geconstateerd dat niet duidelijk is wie er betrokken zijn bij de zorg en begeleiding van een dementerende. Het netwerk is in het najaar van 2016 gestart met een pilot voor een digitaal communicatieportaal. Professionals kunnen samen met patiënt en mantelzorger overleg voeren in een beveiligde omgeving. Het doel: het verbeteren van de onderlinge afstemming en op de hoogte zijn van de betrokken zorgverleners.

Ook wordt van iedere dementiepatiënt een mantelscan gemaakt: een instrument voor professionals in zorg en welzijn om samen met zorgvragers en mantelzorgers een (mantel) zorgnetwerk in kaart te brengen.

Scholingen
Om de introductie van de mantelscan te begeleiden is in 2015 een training georganiseerd over dit onderwerp voor de betrokken professionals, zoals casemanagers en wijkverpleegkundigen.
Het netwerk heeft verschillende trainingen gevolgd, onder andere over onbegrepen gedrag bij dementie, rijvaardigheid bij dementie, vroegsignalering, MMSE en DDD (dementie depressie en delier).

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten