Overasselt

Netwerkverbinders
Saskia Venbrux (praktijkondersteuner huisarts).

Reden deelname aan DementieNet 
Eind 2018 wil het DementieNet in Overasselt in de regio Overasselt starten met het ouderenzorgprogramma. Door toenemende vergrijzing en zorg is het nodig om een verbeterslag te maken. Doelstelling is een betere samenwerking tussen de verschillende disciplines, om uiteindelijk tot een gezamenlijk zorgplan te komen.

Verbeterpunten 

  • Complexe en kwetsbare patiënten waarbij meerdere disciplines betrokken zijn in kaart brengen en bij deze patiënten een zorgcoördinator benoemen.
  • Inventarisatie van zorgplannen bij de verschillende disciplines en hiervan een SFMPC plan maken.
  • Training VIP live voor deelnemers netwerk.
  • Bestaand MDO beter structureren.
  • Verbeteren communicatie met patiënten via VIP live.

Dit netwerk is onderdeel van de OCE regio

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten