Nijmegen Lindenholt

Netwerkverbinders
Irene van der Wielen en Marieke de Hart (zorgtrajectbegeleider).

Reden deelname DementieNet
Gezondheidscentrum Lindenholt is in 2016 gestart met het ouderenzorgprogramma. Begin 2018 is vanuit het gezondheidscentrum een DementieNet geformeerd om een verbeterslag te maken. Het doel: de werkafspraken rondom het multidisciplinair overleg (MDO) duidelijker opstellen en het MDO beter structureren. Daarnaast bestaat de behoefte om het aantal kwetsbare ouderen in kaart te brengen. Op deze manier wil het netwerk de ouderenzorg in de toekomst verder verbeteren.

Verbeterpunten
Netwerk Nijmegen Lindenholt start in mei 2018 met het verbeteren van het MDO door te definiëren welke patiënten kwetsbaar zijn en wie vervolgens in het MDO besproken moeten worden. Daarnaast maken de netwerkdeelnemers duidelijke werkafspraken, om zo het MDO verder te structureren. In november 2018 vindt de evaluatie van deze verbeterpunten plaats.

Dit netwerk is onderdeel van de OCE regio

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten