Werkwijze van DementieNet

Samenwerkingsmodel
In het samenwerkingsmodel wordt het netwerk idealiter gevormd door de huisarts, de (wijk)verpleegkundige, de welzijnswerker en de mantelzorger. Indien mogelijk gebruiken we bestaande samenwerkingsverbanden die er lokaal al zijn, zoals wijknetwerken voor kwetsbare ouderen. Samen bepalen zij of bijvoorbeeld een ergotherapeut, een eerstelijns psycholoog, een specialist ouderengeneeskunde, een casemanager of juist het sociaal wijkteam moet worden ingeschakeld bij de behandeling. Doordat ze de spin in het web zijn, kunnen ze de verschillende methoden goed op elkaar afstemmen, elkaar aanvullen en zelfs versterken.

Scholingsmodules en vaardigheidstraining
Een belangrijke speerpunt van DementieNet is het vergroten van de kennis, inzichten en vaardigheden van zorgprofessionals. Dat doen we door regelmatig (gecertificeerde) scholingsmodules aan te bieden. De lokale netwerken kunnen zelf bepalen welke interprofessionele training zij nodig vinden in hun wijk. De inhoud wordt steeds afgestemd op de individuele kennisvragen en werkomgeving van deelnemers. Hier vindt u meer informatie over het scholingsaanbod.

Verbetercyclus
Ook worden netwerken gestimuleerd en geholpen zelf hun verbeterplannen te maken en zo nog gerichter aan de slag gaan. Eerst wordt hiervoor bekeken hoe goed de zorg van het netwerk op dit moment is en welke verbeterpunten er zijn. We doen dit op basis van een compacte set kwaliteitsindicatoren. Het projectteam helpt deze gegevens te verzamelen en zorgt voor een overzichtelijke terugkoppeling. Deze kan vervolgens dienen voor het bepalen van het verbeterpunt. Dit doet het netwerk zelf.

Netwerkverbinder
Elk lokaal netwerk heeft een netwerkverbinder nodig, die de netwerkdeelnemers met elkaar in contact houdt en inhoudelijke verbetering van zorg in het netwerk stimuleert. Dit kan bijvoorbeeld een enthousiaste wijkverpleegkundige of praktijkondersteuner zijn. Deze verbinder heeft speciale training en begeleiding nodig. Samen met DementieNet wordt bekeken welke mogelijkheden er in de regio zijn voor ondersteuning.

Samenwerking ketens dementie
We stemmen de werkwijze in de lokale dementienetwerken af met de regionale ketens voor dementiezorg, waar de lokale netwerken onder vallen. En met de regionale zorgprogramma's voor kwetsbare ouderen vanuit de zorggroepen van de huisarts.