DementieNet

DementieNet heeft als doel zorgprofessionals te verbinden en zo de zorg voor alle betrokkenen te verbeteren. Dat doen we door zorg te organiseren in een lokaal netwerk rond patiënten. Het lokale netwerk overlegt samen met de specialistische zorgverleners binnen het bredere netwerk en stemt de zorg perfect af op de behoeften van de patiënt. Dankzij deze persoonlijke aanpak kunnen patiënten langer thuis wonen en krijgen we allemaal meer grip op dementie en de complexe problematiek van kwetsbare ouderen.

Omdat iedere patiënt anders is
DementieNet is een verzameling van lokale netwerken van eerstelijns professionals. Ieder netwerk wil als team de kwaliteit van de zorg aan kwetsbare ouderen verbeteren.

Wat biedt DementieNet voor zorgprofessionals?

Ondersteuning:

  • bij samenwerking met toegewijde collega’s,
  • door gecertificeerde scholingsmodules,
  • door periodieke vaardigheidstraining,
  • bij leiderschap van netwerkverbinders,
  • bij het verzamelen van kwaliteitsgegevens over de eigen patiëntenzorg,
  • bij het doorlopen van een PDCA cyclus.


Een handleiding voor netwerkverbinders vindt u hier

Wat betekent dit voor patiënten & hun naasten?

  • Dementiezorg dicht bij huis.
  • Betrokkenheid bij besluitvorming rond zorg en behandeling.
  • Meer grip op complexe problemen bij kwetsbare ouderen en dementie

 
Download hier de brochure. DementieNet is een initiatief van het Radboudumc Alzheimer centrum