DementieNet

DementieNet heeft als doel zorgprofessionals te verbinden en zo de dementielast voor alle betrokkenen te verlichten. Dat doen we door zorg te organiseren in een lokaal netwerk rond patiënten. Zij overleggen samen met de zorgverleners binnen het bredere netwerk en stemmen de zorg perfect af op de behoeften van de patiënt. Dankzij deze persoonlijke aanpak kunnen patiënten langer thuis wonen en krijgen we allemaal meer grip op dementie.

Omdat iedere dementiepatiënt anders is
DementieNet is een verzameling van lokale netwerken van eerstelijns professionals. Ieder netwerk wil als team de kwaliteit van de dementiezorg verbeteren.

Wat biedt DementieNet voor zorgprofessionals?

Ondersteuning:

  • bij samenwerking met toegewijde collega’s,
  • door gecertificeerde scholingsmodules,
  • door periodieke vaardigheidstraining,
  • bij leiderschap van netwerkverbinders,
  • bij het verzamelen van kwaliteitsgegevens over de eigen patiëntenzorg,
  • bij het doorlopen van een PDCA cyclus.


Een handleiding voor netwerkverbinders vindt u hier

Wat betekent dit voor patiënten & hun naasten?

  • Dementiezorg dicht bij huis.
  • Betrokkenheid bij besluitvorming rond zorg en behandeling.
  • Lichtere dementielast.
  • Meer grip op dementie.

 
Download hier de folder. DementieNet is een initiatief van het Radboudumc Alzheimer Centrum