Nieuws

 • 23-01-2019

  Training voor Netwerktrekkers

  We horen vaak terug in de netwerken dat de rol van de netwerktrekker andere vaardigheden vereist van de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige die deze rol uitvoert. We willen de netwerktrekkers in staat stellen om hun samenwerkingsrol zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren. Daarom hebben we samen met de OCE en het trainingsbureau van Jeroen de Blij een programma op maat ontwikkeld dat we jullie met plezier aanbevelen. Bij interesse kun je je inschrijven via de link in onderstaand bericht.

 • 11-12-2018

  DementieNet in 2019

  In 2018 maakten we opnieuw vorderingen met de verspreiding van de DementieNet-aanpak. In 2019 gaan we gestaag verder met een evaluatie van kernnetwerken, een monitoringstool voor professionals en mantelzorgers en verbinden we de lokale netwerk-aanpak met de expertise in de tweede en derde lijn.

 • 11-12-2018

  Netwerkdeelnemer aan het woord | Nora Aalbers

  In deze rubriek leest u over de ervaringen van netwerkdeelnemers met het DementieNet programma. Dit keer is Nora Aalbers aan het woord. Nora is een van de netwerkverbinders van DementieNet Lindenholt in Nijmegen.

 • 10-10-2018

  Terugblik "Ik zei toch geen soep!" | Wereld Alzheimer Dag

  In het kader van Wereld Alzheimer Dag organiseerden DementieNet, het Radboudumc Alzheimer Centrum en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen op 21 september jl. een interactieve middag. In de vorm van een trainingsinterventie werd gezamenlijk met de deelnemers het thema ‘complexe communicatie in de zorg’ onderzocht.

 • 09-10-2018

  Een vroege diagnose van Alzheimer: "Wil ik het weten?"

  In januari 2018 zijn onderzoekers van Maastricht UMC+ in nauwe samenwerking met het Radboudumc een onderzoek gestart om gezamenlijke besluitvorming rondom vroegdiagnostiek van Alzheimer in de huisartspraktijk te verbeteren.

 • 22-08-2018

  Logopedische interventie bij dementie

  Om inzicht, concrete handvatten en houvast te kunnen bieden bij veranderingen in communicatie bij mensen met dementie en hun naasten, zijn de educatiekaarten dementie ontwikkeld door de afdeling Revalidatie van het Radboudumc. Een logopedische interventie bij complexe communicatie bij dementie.

 • 22-08-2018

  Bevordering van inter-professioneel samenwerken: doorbreek communicatiebarrières

  Goede communicatie tussen disciplines is erg belangrijk bij het bespreken van problemen die zich voordoen in de dagelijkse praktijk van patiëntenzorg. Sterker nog, goed overleg voorkomt onveilige situaties en verbetert de kwaliteit van zorg.

 • 14-08-2018

  Verbeteren van samenwerking in dementiezorg | een interview met Alzheimer Nederland

  Met het DementieNet programma ondersteunen we eerstelijns zorgverleners bij samenwerking en systematische kwaliteitsverbetering binnen hun wijknetwerk. Marjolein van der Marck en Anke Richters onderzochten wat deze nieuwe manier van werken oplevert voor mensen met dementie, mantelzorgers en professionele zorgverleners.

 • 27-07-2018

  GOUDmantel inspiratiegids

  GOUDmantel heeft een inspiratiegids ontwikkeld waarin creatieve ideeën van (oud)mantelzorgers beschreven staan. Deze expertise kan voor andere mantelzorgers ondersteuning bieden.

 • 05-07-2018

  Onderzoeksresultaten DementieNet gepubliceerd in PLoS ONE

  Eerder berichtten wij over de eerste onderzoekresultaten van het DementieNet onderzoek. Met dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt wat deelname aan DementieNet in de eerste 13 netwerken heeft opgeleverd. Deze resultaten zijn nu gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS One.