Nieuws

 • 20-10-2020

  Blog: "Juiste zorg op de Juiste plek, hoe doe je dat met elkaar?"

  In het kader van onderzoek naar netwerksamenwerking tussen eerstelijns zorgverleners, schreef het onderzoeksteam een blog: "Juiste zorg op de Juiste plek: hoe doe je dat?".

 • 14-10-2020

  Veerkracht van ouderen, mantelzorgers en hulpverleners

  COVID-19 hakt er behoorlijk in: zowel voor mensen met dementie, als voor hun mantelzorgers en hun hulpverleners. Maar onder de bezielende regie van Jeroen de Blij (De Blij Trainen & Acteren) zijn de deelnemers van de bijeenkomst over veerkracht op 24 september jl. weer helemaal opgeladen, met nieuwe energie voor de (onzekere) toekomst.

 • 14-10-2020

  Meer inzicht in het ontstaan van crisissituaties bij mensen met dementie

  Sinds het overheidsbeleid stimuleert dat mensen met dementie langer thuis wonen, lijken er meer crisisopnames voor te komen bij deze groep. Zulke opnames hebben een negatieve impact op de betrokken patiënten, mantelzorgers en zorgverleners en gaan daarnaast gepaard met hoge zorgkosten. Het terugdringen van crisisopnames is dus belangrijk.

 • 12-10-2020

  DementieNet zonnetjes: ambassadeurs voor netwerkzorg

  Tijdens de veerkrachtbijeenkomst van het Radboudumc Alzheimer centrum en DementieNet op 24 september jl. ontvingen Chantal Hensens (DementieNet UGC Heyendael) en Moniek Hanegraaf (DementieNet Nijmegen West) een compliment voor hun positieve bijdrage aan netwerkvorming voor kwetsbare ouderen.

 • 11-09-2020

  Multidisciplinaire digitale communicatietools voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn

  De afgelopen maanden hebben Janiek Hendriks en Anne van den Aker, twee laatstejaars Geneeskunde studenten, onderzoek gedaan naar de implementatie en het gebruik van multidisciplinaire digitale communicatietools. Deze tools kunnen mogelijk een aanvulling zijn op de huidige consulten en overleggen in de huisartsenpraktijk.

 • 11-09-2020

  Evaluatie VIPLive in eerstelijnszorg voor kwetsbare ouderen

  Een digitale communicatietool kan helpen om de samenwerking te verbeteren tussen verschillende eerstelijns zorgverleners die samen betrokken zijn bij de zorg voor een patiënt. In een aantal DementieNet-netwerken wordt VIPLive als digitale tool gebruikt. Carlien Fierkens, student Geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft de tool geëvalueerd in een van deze netwerken.

 • 11-09-2020

  DementieNet Easycare-TOS: inschatten van cognitief functioneren door de huisarts

  Stef Boerekamp, student Geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft onderzocht hoe goed de huisarts het cognitief functioneren van zijn oudere patiënt kan inschatten na uitgebreid onderzoek, in vergelijking met de geriater. Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van gegevens uit de Easycare-TOS.

 • 11-09-2020

  Inzet specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn

  In 2019 hebben enkele DementieNet netwerken meegewerkt aan een pilot-onderzoek over de samenwerking tussen de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde (SO) in de eerste lijn. Als vervolg op deze pilot is UKON in mei 2020 gestart met het project EPOS (Extramurale Praktijk Ontwikkeling Specialisten ouderengeneeskunde). In dit project wordt voor de regio Gelderland-Zuid een model ontwikkeld ter verbetering van de samenwerking met de SO in de eerste lijn.

 • 11-09-2020

  Resultaten geheugenpoli studie

  In de geheugenpoli studie hebben drie studentes de dossiers onderzocht van ouderen die zijn verwezen naar de geheugenpoli van het Radboudumc. Het doel van deze studie was om de kenmerken van patiënten en verwijsbrieven te identificeren die voorspellend zijn voor de uiteindelijke diagnose dementie.

 • 29-06-2020

  Onderzoek in tijden van corona

  Onderzoek doen in de dementiezorg is moeilijk in tijden van corona. Nieuwe dataverzameling betekent contact met de kwetsbare doelgroep. En dat vermijden we liever als het niet echt nodig is. Daarom hebben we een aantal studenten ingeschakeld om relevante kennis te verzamelen, voornamelijk op basis van bestaande literatuur en met behulp van reeds verzamelde data.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / … 7  Volgende