De toegevoegde waarde van de DementieNet netwerksamenwerking

28-06-2021

Tijdens de jaarlijkse netwerktrekkersbijeenkomst op 18 mei 2021 is in een focusgroepsgesprek nagedacht over de toegevoegde waarde van de netwerksamenwerking die door DementieNet tot stand is gekomen. Wat is de meerwaarde hiervan voor bijvoorbeeld (voorkomen van) crisis en signalering bij dementie?

Crisis
De netwerktrekkers gaven aan dat een crisis niet altijd te voorkomen is, maar dat de netwerksamenwerking er wel voor heeft gezorgd dat zij hun twijfels en zorgen kunnen delen met andere zorgverleners. Ook zijn er netwerken die duidelijke afspraken hebben gemaakt over crisissituaties. Het is dan voordelig dat de lijntjes korter zijn. Daarnaast vertelden netwerktrekkers dat zij een crisis beter aan zagen komen, doordat ze van tevoren met het hele netwerk hadden nagedacht en gesproken over bepaalde casussen. Hierdoor verloopt het proces van een spoedopname ook sneller en soepeler. De professionaliteit van hulpverleners wordt op waarde geschat.

Signaleren dementie 
Door de netwerksamenwerking spreek je elkaar vaker, waardoor je sneller op de hoogte bent van bepaalde casussen. Dit kan weer leiden tot vroegere diagnoses. Mensen hebben elkaars kennis steeds beter leren waarderen en daardoor kun je elkaar ook gerichter raadplegen. Het doornemen van het huisartsenbestand werd ook als behulpzaam ervaren, omdat je mensen met dementie daardoor sneller in het vizier hebt.

Toekomstige samenwerking
Om als netwerk ook de komende jaren aan de gang te blijven, is het belangrijk om verbinding te maken met andere relevante partijen. Ook netwerktrekkers blijven essentieel om het netwerk actief te houden.
De uitkomst van dit focusgroepsgesprek heeft ons een beter beeld gegeven van de meerwaarde van de DementieNet netwerksamenwerking. Hierover wordt later dit jaar een artikel gepubliceerd. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Dorien Oostra, PhD DementieNet.