Terugblik symposium 19 april 2022: netwerkzorg rondom mensen met dementie

11-05-2022

Als kers op de taart is het DementieNet project op 19 april 2022 afgesloten met een feestelijk symposium over netwerkzorg rondom kwetsbare ouderen en mensen met dementie. In de prachtige zaal van Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen vond de symbolische overdracht plaats naar NEO Huisartsenzorg: zij vervolgen de DementieNet reis met een koffer vol kennis, ervaringen en tips. Netwerk 100 gaat door met de organisatie van interprofessionele kennisbijeenkomsten. 

De feestelijke bijeenkomst stond in het teken van geleerde lessen, opgedane kennis en ervaringen die in de afgelopen 7 jaar zijn verzameld. Wat blijkt? De DementieNet aanpak zorgt voor betere samenwerking en betere kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie. Dorien Oostra liet aan de hand van verzamelde data van 34 netwerken zien dat netwerkvorming heeft geleid tot meer multidisciplinaire en farmacotherapeutische overleggen en meer betrokkenheid van casemanagers dementie. Ook was een verbetering in samenwerking te zien, waardoor beter gehandeld kan worden in een crisissituatie. Succesfactoren zijn: tijd steken in het elkaar leren kennen en vertrouwen, het hebben van een stabiel netwerk en een betrokken huisarts en de focus op kleine, haalbare doelen. Toine Remers deed onderzoek naar de kosten van de DementieNet aanpak en vond een 20% afname in ziekenhuiszorgkosten en een 10% toename in eerstelijnszorgkosten. De totale kosten bleven gelijk. Meer informatie hierover vindt u in onze brochure.  

Ook het publiek had een actieve rol tijdens het symposium: deelnemers gingen al knippend en plakkend aan de slag met een telegram, waarop zij waardevolle tips en ervaringen deelden. De telegrammen zijn verzameld in een grote reiskoffer, die is meegegeven aan Karen de Groot, programmamanager ouderenzorg bij NEO Huisartsenzorg. Zij neemt samen met haar collega's Marion Hendriks en Anja van der Poel de coördinatie en ondersteuning van de netwerken in de regio Gelderland-Zuid op zich: "Alle opgedane ervaringen en onderzoeksresultaten van DementieNet neemt NEO Huisartsenzorg graag mee nu wij de netwerken en hun trekkers gaan ondersteunen." In andere regio's worden zorggroepen voor huisartsen uitgenodigd ook de handschoen op te pakken. Landelijke ketens voor dementie kunnen hierbij een rol spelen. 

Fred Wolters (ambassadeur wijkverpleging), Jo Robeerst (belangenbehartiger van de doelgroep) en Willemijn de Graaf (huisarts) spraken hun hoop uit over het voortbestaan van de netwerken. Zo liet Jo weten dat het belangrijk is dat alle partijen vertegenwoordigd zijn, dus ook de mensen met dementie zelf. Wanneer de doelgroep betrokken wordt, voelen zij zich meer gehoord en komen er andere onderwerpen op tafel. Willemijn hoopt dat netwerken eigen regie kunnen behouden. Een van de kenmerken van een netwerk is dat je samen kijkt wat het doel is en hoe je dat voor elkaar krijgt. Uiteindelijk maakt het exacte onderwerp niet zoveel uit, het gaat om de korte lijnen en samenwerking. Fred heeft de afgelopen jaren de rol van de wijkverpleegkundige, praktijkondersteuner en casemanager mee vormgegeven: "Ik denk dat de rol van netwerktrekker past bij deze professionals en ik hoop dat die rol behouden blijft."

Tijdens de afsluitende catwalk sessie stapten zes netwerktrekkers in de spotlight om hun mooie succesverhalen te delen met praktische tips voor collega’s. Zo vertelde Marieke de Hart (Nijmegen Lindenholt) dat zij jaarlijks focusgroepsessies houden met patiënten uit de huisartsenpraktijk, om te kijken waar verbetering van zorg en begeleiding mogelijk is. Moniek Hanegraaf (Nijmegen West) benadrukte dat zelf-analyses heel belangrijk zijn om eigen valkuilen te blijven zien. Alleen dan is verbetering mogelijk. René Hendriks (Nijmegen Dukenburg) gaf een pitch over het project zorgmijders. Zij gaan inventariseren hoe je zorgmijders kunt vinden en wie je daarvoor nodig hebt. En wat doe je als zorgmijders wel zorg ontvangen, maar dit eigenlijk niet willen? Carlien de Witte (Nijmegen Dukenburg) is zeer begaan met mensen met een migratieachtergrond. In dat netwerk zijn twee projecten gehonoreerd, waarmee migranten ouderen beter in beeld moeten komen. Tamara van de Griendt (Enschede) vertelde over een belevingsmarkt waar de netwerken zich hebben voorgesteld aan de wijk. Marianne Kapel (Wijchen Beurskens) zet zich met haar netwerk actief in om eenzaamheid aan te pakken. Twee keer per jaar brengen zij ouderen in een focusgroep bij elkaar: problemen die hieruit naar voren komen worden opgepakt in samenwerking met de gemeente, GGD en sociale wijkteams.

Het geheel werd op enthousiaste wijze begeleid door Jeroen de Blij. Roos Blufpand zorgde samen met haar band voor indrukwekkende intermezzo's. Zo zong zij het nummer 'Zo trots', een nummer dat weergeeft hoe trots iedereen mag zijn op alles wat bereikt is de afgelopen jaren.
Al met al een mooie afsluiting van een succesvol project, dat ondanks de positieve resultaten ook verschillende hobbels heeft gekend. Marcel Olde Rikkert (projectleider DementieNet): "In het begin waren wij er als onderzoekers en experts van overtuigd dat wij wisten hoe het moest. Het duurde even voordat wij door hadden dat we naar de professionals, ouderen en mantelzorgers moesten luisteren. Het is mooi dat nu met zoveel enthousiasme wordt aangegeven dat DementieNet verder moet gaan. En dat professionals, samen met ouderen, het stuur overnemen."


Fotografie: Anouk Westhoff