Meer inzicht in het ontstaan van crisissituaties bij mensen met dementie

14-10-2020

Sinds het overheidsbeleid stimuleert dat mensen met dementie langer thuis wonen, lijken er meer crisisopnames voor te komen bij deze groep. Zulke opnames hebben een negatieve impact op de betrokken patiënten, mantelzorgers en zorgverleners en gaan daarnaast gepaard met hoge zorgkosten. Het terugdringen van crisisopnames is dus belangrijk.

Jaarlijkse meting van crisissituaties en -opnames
Het idee is dat betere afstemming tussen hulpverleners, zoals dat gebeurt in de DementieNet netwerken, hierbij kan helpen. Daarom meten we in de netwerken jaarlijks het aantal crisissituaties en -opnames. Dit helpt ons inzicht te krijgen in of en hoe crisisopnames en netwerksamenwerking met elkaar verband houden. De uitkomsten van dit onderzoek verwachten we in 2022.

Subsidie voor koppelen van gegevens
Om al eerder enige grip te krijgen op het ontstaan van crises bij mensen met dementie, hebben we als DementieNet projectgroep in opdracht van Netwerk 100 en in samenwerking met GGD Gelderland-Zuid een subsidie aangevraagd en gekregen. Met dit geld kunnen we gegevens koppelen die in de regio Gelderland-Zuid verzameld worden in het kader van de dagelijkse zorg voor deze populatie. Hierbij valt te denken aan gegevens uit huisartsendossiers, de huisartsenpost, thuiszorgorganisaties, V&VT instellingen en het Bureau Wachtlijstbeheer.

Crises eerder aan zien komen
In dit bestand kunnen we vervolgens op zoek gaan naar factoren die beschermend, dan wel uitlokkend werken voor het ontstaan van crises. Met deze gegevens hopen we samenwerkende hulpverleners te kunnen ondersteunen om een crisis eerder aan te zien komen en daarnaar te kunnen handelen. De resultaten worden in het voorjaar van 2021 verwacht.