Nieuws

 • 11-09-2020

  DementieNet Easycare-TOS: inschatten van cognitief functioneren door de huisarts

  Stef Boerekamp, student Geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft onderzocht hoe goed de huisarts het cognitief functioneren van zijn oudere patiënt kan inschatten na uitgebreid onderzoek, in vergelijking met de geriater. Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van gegevens uit de Easycare-TOS.

 • 11-09-2020

  Inzet specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn

  In 2019 hebben enkele DementieNet netwerken meegewerkt aan een pilot-onderzoek over de samenwerking tussen de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde (SO) in de eerste lijn. Als vervolg op deze pilot is UKON in mei 2020 gestart met het project EPOS (Extramurale Praktijk Ontwikkeling Specialisten ouderengeneeskunde). In dit project wordt voor de regio Gelderland-Zuid een model ontwikkeld ter verbetering van de samenwerking met de SO in de eerste lijn.

 • 11-09-2020

  Resultaten geheugenpoli studie

  In de geheugenpoli studie hebben drie studentes de dossiers onderzocht van ouderen die zijn verwezen naar de geheugenpoli van het Radboudumc. Het doel van deze studie was om de kenmerken van patiënten en verwijsbrieven te identificeren die voorspellend zijn voor de uiteindelijke diagnose dementie.

 • 29-06-2020

  Onderzoek in tijden van corona

  Onderzoek doen in de dementiezorg is moeilijk in tijden van corona. Nieuwe dataverzameling betekent contact met de kwetsbare doelgroep. En dat vermijden we liever als het niet echt nodig is. Daarom hebben we een aantal studenten ingeschakeld om relevante kennis te verzamelen, voornamelijk op basis van bestaande literatuur en met behulp van reeds verzamelde data.

 • 29-06-2020

  Evaluatie implementatie VIPLive DementieNet Beuningen

  DementieNet Beuningen (praktijk Kroese-de Maat) heeft in 2019 subsidie gekregen om onder andere de communicatie in het netwerk te verbeteren. Daarom zijn zij het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de implementatie van VIPLive. In februari en maart van dit jaar hebben wij 14 gebruikers van VIPLive geïnterviewd om de implementatie te evalueren.

 • 29-06-2020

  De rol van mantelzorgers in tijden van corona

  Anke van der Werf is als praktijkmanager van Medisch Centrum Oud-West in Nijmegen aangesloten bij DementieNet Nijmegen West. Daarnaast denkt ze mee vanuit het perspectief van mantelzorger. Samen met haar zus is ze namelijk mantelzorger voor haar moeder met dementie, die in een verpleeghuis in het noorden van het land woont. Ze wil graag vertellen hoe ze de afgelopen maanden heeft beleefd in die rol.

 • 26-03-2020

  ACP in tijden van COVID-19: doe het met je netwerk!

  Ouderen met COVID-19 hebben meer kans op een gecompliceerd beloop van de ziekte. Daarnaast hebben ziekenhuisopnames, in het bijzonder op de IC, meestal een slechte uitkomst zoals overlijden of ernstig functieverlies. Advance care planning, het nadenken over wat een oudere aan zorg wil ontvangen in specifieke situaties, is nu belangrijker dan ooit.

 • 09-03-2020

  Deelnemers gezocht voor interviewstudie naar gezondheid en welzijn

  In 2019 is de afdeling Geriatrie van het Radboudumc gestart met een nieuwe studie naar sociale gezondheid bij mensen met dementie. In deze studie wordt door middel van interview-onderzoek gekeken naar de invloed van de sociale omgeving op het welzijn en functioneren van mensen met dementie.

 • 09-03-2020

  Update: pilot mantelzorg monitor app

  Eindelijk is het zover: we kunnen de mantelzorg monitor app gaan testen op haalbaarheid in de praktijk! In samenwerking met Medworq ontwikkelen we een digitale tool om het welzijn en de eventuele overbelasting van mantelzorgers te monitoren.

 • 09-03-2020

  Netwerkdeelnemer aan het woord | Christel Goudzwaard en Karin Kotter

  In deze rubriek leest u over de ervaringen van netwerkdeelnemers met het DementieNet programma. Dit keer zijn Christel Goudzwaard en Karin Kotter aan het woord. Christel en Karin zijn de netwerkverbinders van de DementieNetten Druten-Centrum en Druten-Zuid.

Vorige  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / … 7  Volgende