Nieuws

 • 29-06-2020

  Evaluatie implementatie VIPLive DementieNet Beuningen

  DementieNet Beuningen (praktijk Kroese-de Maat) heeft in 2019 subsidie gekregen om onder andere de communicatie in het netwerk te verbeteren. Daarom zijn zij het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de implementatie van VIPLive. In februari en maart van dit jaar hebben wij 14 gebruikers van VIPLive geïnterviewd om de implementatie te evalueren.

 • 29-06-2020

  De rol van mantelzorgers in tijden van corona

  Anke van der Werf is als praktijkmanager van Medisch Centrum Oud-West in Nijmegen aangesloten bij DementieNet Nijmegen West. Daarnaast denkt ze mee vanuit het perspectief van mantelzorger. Samen met haar zus is ze namelijk mantelzorger voor haar moeder met dementie, die in een verpleeghuis in het noorden van het land woont. Ze wil graag vertellen hoe ze de afgelopen maanden heeft beleefd in die rol.

 • 19-05-2020

  Medewerking huisartsen en praktijkondersteuners bij onderzoek over diagnostiek bij geheugenklachten

  Vanuit DementieNet werkt Marieke Perry (huisarts en onderzoeker) mee aan een project van Alzheimer Centrum Limburg over diagnostiek in de eerstelijn bij geheugenklachten. Voor een deelonderzoek binnen dit project vragen we de medewerking van huisartsen en praktijkondersteuners.

 • 26-03-2020

  ACP in tijden van COVID-19: doe het met je netwerk!

  Ouderen met COVID-19 hebben meer kans op een gecompliceerd beloop van de ziekte. Daarnaast hebben ziekenhuisopnames, in het bijzonder op de IC, meestal een slechte uitkomst zoals overlijden of ernstig functieverlies. Advance care planning, het nadenken over wat een oudere aan zorg wil ontvangen in specifieke situaties, is nu belangrijker dan ooit.

 • 09-03-2020

  Deelnemers gezocht voor interviewstudie naar gezondheid en welzijn

  In 2019 is de afdeling Geriatrie van het Radboudumc gestart met een nieuwe studie naar sociale gezondheid bij mensen met dementie. In deze studie wordt door middel van interview-onderzoek gekeken naar de invloed van de sociale omgeving op het welzijn en functioneren van mensen met dementie.

 • 09-03-2020

  Update: pilot mantelzorg monitor app

  Eindelijk is het zover: we kunnen de mantelzorg monitor app gaan testen op haalbaarheid in de praktijk! In samenwerking met Medworq ontwikkelen we een digitale tool om het welzijn en de eventuele overbelasting van mantelzorgers te monitoren.

 • 09-03-2020

  Netwerkdeelnemer aan het woord | Christel Goudzwaard en Karin Kotter

  In deze rubriek leest u over de ervaringen van netwerkdeelnemers met het DementieNet programma. Dit keer zijn Christel Goudzwaard en Karin Kotter aan het woord. Christel en Karin zijn de netwerkverbinders van de DementieNetten Druten-Centrum en Druten-Zuid.

 • 09-03-2020

  Online vragenlijst over samenwerking: doe mee!

  Vanuit DementieNet starten we binnenkort met een project om de samenwerking tussen zorgverleners in kaart te brengen. Op basis van de resultaten doen wij aanbevelingen over succesvolle samenwerking en coördinatie in de eerste lijn.

 • 23-01-2020

  DementieNet in 2020

  DementieNet gaat in 2020 weer volop aan de slag met een aantal concrete plannen. Die gaan onder andere over de doorontwikkeling van bestaande netwerken, een kostenevaluatie van DementieNet en een digitale tool voor het verzamelen van netwerkindicatoren.

 • 11-11-2019

  Evaluatie pilotproject specialist ouderengeneeskunde

  Vier netwerken zijn dit jaar gestart met een pilotproject waarbij de rol van de specialist ouderengeneeskunde (SO) binnen het netwerk structureel wordt vormgegeven. Het doel was om de taken van de SO, huisarts en zorgtrajectbegeleider beter te verdelen, zodat de expertise van deze professionals optimaal wordt benut.

Vorige  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / … 7  Volgende