Nieuws

 • 03-09-2019

  Dementievriendelijke DementieNetten

  DementieNet heeft onlangs kennis gemaakt met een projectteam van expertisecentrum ZET. ZET heeft ook een netwerkaanpak ontwikkeld voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook voor hen is het een uitdaging om de grenzen tussen het zorg- en welzijnsdomein en de samenleving te laten verdwijnen. Daarom gaan ZET en DementieNet samenwerken.

 • 03-09-2019

  Startsubsidie geeft impuls aan netwerk Wijchen

  Drie netwerken in Wijchen hebben gezamenlijk een subsidie verworven om in vier maanden tijd weer een impuls te geven aan een verbeterde samenwerking. OCE Nijmegen en DementieNet hebben gezamenlijk geholpen bij de subsidieaanvraag en het opstellen van de actieplannen.

 • 26-07-2019

  DementieNet Nijmegen West in artikel Zorg + Welzijn

  Het DementieNet in Nijmegen West verscheen in een artikel op de website Zorg + Welzijn. Moniek Hanegraaf (praktijkondersteuner) en Anke van der Werf (mantelzorger) vertellen over hun ervaringen met het DementieNet programma.

 • 02-07-2019

  Lokale netwerken verwerven subsidie voor verdere ontwikkeling

  OCE Nijmegen en DementieNet hebben een aantal huisartspraktijken geholpen om een subsidieaanvraag te schrijven voor de verdere ontwikkeling van het netwerk waarin zij deelnemen. Vijf lokale netwerken hebben de subsidie binnen en gaan hier de komende vier maanden mee aan de slag.

 • 02-07-2019

  Inzet specialist ouderengeneeskunde

  In vier netwerken zijn we gestart met een pilotproject over hoe we de inzet van de specialist ouderengeneeskunde (SO) kunnen optimaliseren. De netwerken Mook, Nijmegen-Hazenkamp, Beurskens (Wijchen) en Berg en Dal zijn inmiddels van start gegaan.

 • 27-06-2019

  Volg ons op social media!

  Volg ons nu ook op social media! Wij zijn te vinden op Facebook, LinkedIn en Twitter. Klik op een van de buttons op onze homepagina (bovenaan de pagina).

 • 23-05-2019

  Nieuwe set kwaliteitsindicatoren

  Hoe meten we kwaliteit van dementiezorg? Welke indicatoren zijn relevant voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? En hoe kunnen we de set van indicatoren beperken tot de kern, zodat deze geen administratief monster wordt? Dit waren de vragen die aan bod kwamen bij de ontwikkeling van een nieuwe set kwaliteitsindicatoren.

 • 23-05-2019

  Mantelzorg monitor: app en dashboard

  Het DementieNet projectteam is de afgelopen periode samen met Medworq (digitale zorgvernieuwing) bezig geweest met de ontwikkeling van twee digitale instrumenten. Het gaat om de zogenaamde mantelzorg monitor app en het casemanager dashboard. Met deze instrumenten kan op tijd gesignaleerd worden of de thuissituatie bij mensen met dementie uit balans raakt.

 • 23-05-2019

  Club Goud: brengt jong en oud samen

  Club Goud zet zich in om ouderen zo lang mogelijk onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Om hieraan bij te dragen, organiseren zij bijzondere activiteiten en evenementen waarbij ouderen en jonge mensen samengebracht worden.

 • 01-05-2019

  DementieNet aanpak landelijk in de belangstelling

  DementieNet organiseerde op 11 maart 2019 met ZonMw een bijeenkomst over lokale netwerkzorg voor kwetsbare ouderen. Daaruit blijkt dat onze aanpak op een warme belangstelling kan rekenen van ZonMw en andere landelijke partners.

Vorige  2 / 3 / 4 / 5 / 6 / … 6  Volgende