Evaluatie VIPLive in eerstelijnszorg voor kwetsbare ouderen

11-09-2020

Een digitale communicatietool kan helpen om de samenwerking te verbeteren tussen verschillende eerstelijns zorgverleners die samen betrokken zijn bij de zorg voor een patiënt. In een aantal DementieNet-netwerken wordt VIPLive als digitale tool gebruikt. Carlien Fierkens, student Geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft de tool geëvalueerd in een van deze netwerken.

Een aantal barrières in kaart gebracht
In totaal hebben dertien interviews plaatsgevonden met verschillende zorgverleners en mantelzorgers. Op basis daarvan is een aantal barrières in kaart gebracht waar de gebruikers tegenaan liepen. Zo bleek VIPLive vaak tot extra werk te leiden door het ontbreken van een koppeling met het eigen dossier. Daarnaast worden veel verschillende communicatiemiddelen in de huidige eerstelijnszorg gebruikt en niet iedere zorgverlener werkt met hetzelfde systeem. Hierdoor moeten gebruikers continu switchen tussen verschillende communicatiesystemen.

Verbetering communicatie en bereikbaarheid
Uit dit onderzoek kwam ook naar voren dat niet iedereen op de hoogte was van gemaakte afspraken en dat afspraken onderling verschilden. Er waren wisselende ervaringen met het toevoegen van mantelzorgers aan een VIPLive gesprek. Dit had onder andere te maken met het gebruik van medisch technische taal, die vaak lastig te begrijpen is voor mantelzorgers. Toch waren zowel professionals als mantelzorgers over het algemeen enthousiast over VIPLive, mede door de betere communicatie tussen alle betrokkenen en verbetering van de bereikbaarheid. Daarnaast bleek VIPLive ook geschikt voor andere kwetsbare groepen en zagen de deelnemers meer mogelijkheden voor zorg op afstand. Naar aanleiding van de resultaten is een aantal aanbevelingen gedaan voor deze huisartsenpraktijk.

De belangrijkste verbeterpunten
De deelnemers verwachten dat VIPLive een toegevoegde waarde kan zijn voor een betere uitkomst van zorg. De belangrijkste verbeterpunten waren het maken van duidelijke afspraken over het gebruik van de tool en het aanwijzen van een ‘kartrekker’. Verder bleek het toevoegen van de mantelzorger in VIPLive nog meer gestimuleerd te kunnen worden. Deze resultaten zijn inmiddels gepresenteerd aan de huisartsenpraktijk. Zij herkennen deze punten en gaan nu aan de slag om de implementatie van VIPLive verder te verbeteren.