DementieNet Easycare-TOS: inschatten van cognitief functioneren door de huisarts

11-09-2020

Stef Boerekamp, student Geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft onderzocht hoe goed de huisarts het cognitief functioneren van zijn oudere patiënt kan inschatten na uitgebreid onderzoek, in vergelijking met de geriater. Daarbij is onderzocht welke patiëntkenmerken eraan bijdragen dat oudere patiënten slechter worden beoordeeld op het gebied van cognitief functioneren. Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van gegevens uit de Easycare-TOS, een studie die zo’n 10 jaar geleden is uitgevoerd in en rondom Nijmegen.

Overeenstemming tussen huisarts en geriater
Tijdens het originele onderzoek werd gekeken naar het oordeel van huisartsen en geriaters op het gebied van kwetsbaarheid bij ouderen. In het huidige onderzoek is gekeken naar cognitief functioneren. Hieruit bleek dat huisartsen en geriaters het bij ongeveer 82% van de patiënten met elkaar eens zijn. Zij vonden met name overeenstemming in de groep zonder geheugenproblemen. Bij patiënten met milde geheugenklachten was de overeenstemming daarentegen middelmatig. Voor het herkennen van patiënten met verminderd cognitief functioneren, zijn patiëntkenmerken meegenomen die andere studies hebben gebruikt. Daarnaast zijn ook een aantal andere kenmerken toegevoegd.

Kenmerken verminderd cognitief functioneren
Na het uitvoeren van de analyses kunnen de volgende kenmerken en metingen in verband worden gebracht met verminderd cognitief functioneren: een lager opleidingsniveau, meer dan 2 chronische ziekten, langdurig gebruik van meer dan 4 medicijnen, het hebben van zorgen om het geheugen, het hebben van een mantelzorger, een val in het afgelopen jaar, een lagere MMSE-score, meer depressieve symptomen en een grotere mate van afhankelijkheid.

Beperkte inschatting bij milde geheugenklachten
Achteraf kunnen we concluderen dat huisartsen meer moeite hebben met het inschatten van het cognitief functioneren bij patiënten met milde geheugenklachten. Echter hebben we enkele kenmerken gevonden die de huisarts kunnen helpen bij het herkennen van patiënten met een verminderd cognitief functioneren. Voor meer informatie over de resultaten van dit onderzoek kunt u contact opnemen met Dorien Oostra via Dorien.Oostra@radboudumc.nl.