Evaluatie implementatie VIPLive DementieNet Beuningen

29-06-2020

DementieNet Beuningen (praktijk Kroese-de Maat) heeft in 2019 subsidie gekregen om onder andere de communicatie in het netwerk te verbeteren. Daarom zijn zij het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de implementatie van VIPLive, een online communicatietool voor de zorg aan kwetsbare ouderen. In februari en maart van dit jaar hebben wij 14 gebruikers van VIPLive geïnterviewd om de implementatie te evalueren. Onder de 14 geïnterviewden waren 9 zorgverleners werkzaam in de eerstelijnszorg: een huisarts, zorgtrajectbegeleiders, een specialist ouderenzorg (SO), een praktijkondersteuner en wijkverpleegkundigen van verschillende thuiszorgorganisaties. Daarnaast zijn 5 mantelzorgers geïnterviewd over hun ervaringen met de tool.

Uitkomsten
Uit de interviews kwam naar voren dat de mate waarin VIPLive gebruikt wordt, sterk verschilt per respondent. Dit varieert van één keer per werkdag tot één keer per zes weken. Over het algemeen vond iedereen de tool makkelijk in gebruik. De voordelen die het vaakst genoemd werden:

  • Het is een beveiligd systeem.
  • Het is te gebruiken op een smartphone.
  • Je kunt een bericht direct naar meerdere mensen sturen.
  • Het is te gebruiken op een zelf gekozen moment, waardoor werkzaamheden niet worden verstoord.


Sommigen noemden als nadeel dat communicatie via VIPLive niet als persoonlijk contact voelt of dat een context wordt gemist. Een ander nadeel is dat het voor veel zorgverleners het zoveelste communicatiesysteem is. Echter voor de meeste geïnterviewden heeft het gebruik van VIPLive een toegevoegde waarde voor de zorg voor kwetsbare ouderen of kan de toegevoegde waarde toenemen als de tool meer gebruikt gaat worden.

Aandachtspunten
Een eerste onderwerp dat nog aandacht vraagt, is de rol van de SO in VIPLive. Uit de interviews kwam naar voren dat deelname van de SO in VIPLive nog geen meerwaarde heeft voor de betrokkenen, maar alleen extra werk oplevert voor de SO. Verder gaan we na op welke manier het gedeelde zorgplan gebruikt kan worden, zodat het van meerwaarde is voor de zorgverleners en mantelzorgers. Tot slot is het belangrijk om regelmatig te overleggen over verwachtingen en de haalbaarheid daarvan met alle betrokkenen bij de zorg voor een kwetsbare oudere.

Aanbevelingen voor verbetering communicatie
De resultaten zijn inmiddels teruggekoppeld aan DementieNet Beuningen. Ook werden de belangrijkste en meest verrassende bevindingen gedeeld met een aantal netwerktrekkers tijdens een kleinschalige bijeenkomst op 9 juni jl.

Met de uitkomsten van dit onderzoek doen wij aanbevelingen om de communicatie tussen zorgprofessionals onderling en tussen zorgprofessionals en mantelzorgers en/of kwetsbare ouderen nog verder te verbeteren.