ACP in tijden van COVID-19: doe het met je netwerk!

26-03-2020

Ouderen met COVID-19 hebben meer kans op een gecompliceerd beloop van de ziekte. Daarnaast hebben ziekenhuisopnames, in het bijzonder op de IC, meestal een slechte uitkomst zoals overlijden of ernstig functieverlies. Advance care planning, het nadenken over wat een oudere aan zorg wil ontvangen in specifieke situaties, is nu belangrijker dan ooit. Hieronder vindt u welke stappen hierbij voor COVID-19 van belang zijn (Medisch Contact, 25 maart 2020):

1. Exploreer de voorkeuren van de patiënt: heeft hij al nagedacht over behandeling, hoe schat hij zijn eigen gezondheid in, waar wil hij overlijden? De meeste ouderen hebben hier ideeën over.

2. Zorg dat de patiënt kennis heeft over zijn ziekte: in dit geval zal het gaan over COVID-19, de mate van kwetsbaarheid en de impact hiervan op de verwachte uitkomsten. De informatie in het artikel van Medisch Contact kan hiervoor gebruikt worden. Bij de keuze voor opname in het ziekenhuis speelt mee dat er strikte isolatiemaatregelen gelden, met minimaal of geen bezoek. Bij opname op de IC kan de impact hiervan besproken worden, als dit nog een reële optie is.

3. Geef een advies over de meerwaarde van insturen naar het ziekenhuis, wel of geen IC-opname of de inzet van palliatieve zorg. Vanwege de onzekerheid bij de patiënt is het goed om als arts het voortouw te nemen en geen open keuzes voor te spiegelen, die in de praktijk onhaalbaar zijn.

4. Betrek zo mogelijk een naaste bij dit gesprek, zodat die betrokken wordt bij de besluitvorming en leg de wensen schriftelijk vast.

Verdeel de taken in het netwerk
Vanwege de toegenomen druk op de huisartsenzorg en de thuiszorg is het essentieel om taken hierbij in uw netwerk te verdelen. Casemanagers en zorgtrajectbegeleiders kunnen hierin wellicht in de huidige situatie een nog centralere rol vervullen. Maak daarnaast afspraken over hoe uitkomsten van gesprekken met andere betrokken hulpverleners in het netwerk en met de huisartsenpost worden gedeeld.

Bron: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/covid-19-bij-ouderen-.htm?mailkey=&utm_source=mc_nieuwsbrief&utm_medium=email