Netwerkdeelnemer aan het woord | Nora Aalbers

11-12-2018

Even voorstellen
Ik ben Nora Aalbers en ik ben werkzaam als praktijkondersteuner en -verpleegkundige somatiek in het Wijkgezondheidscentrum Lindenholt in Nijmegen. Ik werk hier sinds 2006 en ik ben sinds 2002 werkzaam in deze functie. Van origine ben ik wijkverpleegkundige. Ik heb vervolgens de opleiding tot praktijkondersteuner gevolgd omdat ik in de huisartsenpraktijk aan de slag wilde. Als wijkverpleegkundige heb ik in het verleden deelgenomen aan de eerste Easycare pilot vanuit de afdeling Geriatrie van het Radboudumc.

Start ouderenzorgprogramma
In 2015 zijn wij in het gezondheidscentrum gestart met het ouderenzorgprogramma. Op dat moment kwamen er zo'n 280 ouderen bij ons in de praktijk (van de in totaal 1100 patiënten). In de wijk Lindenholt wonen veel kwetsbare 60-plussers en daarom betrekken wij deze groep ook bij onze ouderenzorg.

Kennismaking en deelname DementieNet
In februari 2018 is er op initiatief van OCE Nijmegen een kennismakingsbijeenkomst geweest over DementieNet. Hiervoor zijn alle betrokken zorgverleners in de wijk uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij ons gericht op kennismaking en netwerksamenwerking. Samen met Henk-Jan Meijer (wijkverpleegkundige) ben ik aangesteld als netwerkverbinder. Wij zijn het aanspreekpunt voor het netwerk. We hebben gezamenlijk twee verbeterplannen opgesteld:

  1. Identificatie kwetsbaarheid bij complexe ouderen.
  2. Verbeteren van het MDO.

Deze gezamenlijke afspraken en verbeterplannen vond ik erg waardevol. Hierdoor voelt iedereen zich meer verantwoordelijk en krijgen de MDO's een vaste plek in het Wijkgezondheidscentrum Lindenholt.

Zorgtrajectbegeleiding als belangrijk aandachtspunt
Op dit moment is ons netwerk met een nieuwe ronde MDO's bezig. Deze overleggen vinden één keer per maand plaats. Een belangrijke afspraak is dat we alle patiënten die zijn ingebracht, jaarlijks bespreken. Ook al komt er geen directe vraag uit voort. Dit gebeurde voorheen niet. De ervaring was dat de prioriteit elders lag door werkdruk van verschillende zorgverleners. Het is mijn rol om deze afspraak te bewaken. Vaak komt het voor dat de huisartsen tijdens het MDO alsnog zinvolle informatie krijgen van de specialist ouderengeneeskunde, terwijl er aanvankelijk geen vragen waren over betreffende patiënt. Daarnaast is ons aandachtspunt tijdens het MDO ook het aanstellen van een zorgtrajectbegeleider dementie of casemanager.

Hoe verder?
Wat lastig blijft, is het gezamenlijk gebruik van VIPLive voor zorgplannen. Dat komt doordat nog duidelijk moet worden hoe we er concreet mee kunnen werken. In januari 2019 hebben we voor ons hele DementieNet Lindenholt een praktische scholing over dit onderwerp georganiseerd. Recentelijk heeft ons netwerk ook een training gevolgd over zorgmijders, georganiseerd door DementieNet en OCE Nijmegen.