Nieuws

 • 10-09-2021

  Resultaten onderzoek naar het ontstaan van crisissituaties

  In opdracht van Netwerk 100 heeft DementieNet in samenwerking met GGD Gelderland-Zuid een onderzoek uitgevoerd, waarin factoren zijn onderzocht die mogelijk in verband kunnen worden gebracht met het ontstaan van crisissituaties.

 • 29-06-2021

  Resultaten mantelzorg monitor en vervolgpilot

  In het najaar van 2020 heeft een groep van 14 mantelzorgers en 8 casemanagers drie maanden lang de mantelzorg monitor getest. Het doel van de monitor is de mantelzorgers eerder de ondersteuning te bieden die nodig is en daarmee crisis te voorkomen.

 • 28-06-2021

  De toegevoegde waarde van de DementieNet netwerksamenwerking

  In een focusgroepsgesprek is nagedacht over de toegevoegde waarde van de netwerksamenwerking die door DementieNet tot stand is gekomen. Wat is de meerwaarde hiervan voor bijvoorbeeld (voorkomen van) crisis en signalering bij dementie?

 • 04-03-2021

  Onderzoek naar het ontstaan van crisissituaties bij thuiswonende mensen met dementie

  Crisissituaties komen regelmatig voor bij mensen met dementie: dit leidt vaak tot een opname in een verpleeg- of ziekenhuis. Over de vraag wat precies ten grondslag ligt aan het ontstaan van crisissituaties was tot op heden weinig bekend. In opdracht van Netwerk 100 heeft DementieNet in samenwerking met GGD Gelderland-Zuid een onderzoek uitgevoerd, waarin factoren zijn onderzocht die mogelijk in verband kunnen worden gebracht met het ontstaan van crisissituaties.

 • 14-12-2020

  De helden van DementieNet: digitale sessie voor netwerktrekkers 24 november 2020

  Bij voorkeur ontmoeten we onze netwerkdeelnemers natuurlijk in het echt. Toch was de digitale sessie voor netwerktrekkers op 24 november 2020 weer erg leerzaam. Toen kwamen we met een groep van 20 DementieNet helden bij elkaar om ervaringen te delen en elkaar te inspireren.

 • 14-12-2020

  Vragenlijst om netwerksamenwerking in beeld te brengen

  DementieNet is een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de huidige praktijk van interprofessionele samenwerking rondom kwetsbare ouderen en mensen met dementie. Inmiddels is de digitale vragenlijst door bijna 300 respondenten ingevuld. Meedoen kan nog steeds!

 • 14-12-2020

  Update digitale mantelzorg monitor

  Sinds juli 2020 maken de eerste case-managers en mantelzorgers gebruik van de mantelzorg monitor app: een digitale tool om het welzijn en de eventuele overbelasting van mantelzorgers te monitoren. Momenteel interviewen wij hen over hun gebruikers-ervaringen om eventuele suggesties voor verbetering te verzamelen. De eerste resultaten zijn positief!

 • 20-10-2020

  Blog: "Juiste zorg op de Juiste plek, hoe doe je dat met elkaar?"

  In het kader van onderzoek naar netwerksamenwerking tussen eerstelijns zorgverleners, schreef het onderzoeksteam een blog: "Juiste zorg op de Juiste plek: hoe doe je dat?".

 • 14-10-2020

  Veerkracht van ouderen, mantelzorgers en hulpverleners

  COVID-19 hakt er behoorlijk in: zowel voor mensen met dementie, als voor hun mantelzorgers en hun hulpverleners. Maar onder de bezielende regie van Jeroen de Blij (De Blij Trainen & Acteren) zijn de deelnemers van de bijeenkomst over veerkracht op 24 september jl. weer helemaal opgeladen, met nieuwe energie voor de (onzekere) toekomst.

 • 14-10-2020

  Meer inzicht in het ontstaan van crisissituaties bij mensen met dementie

  Sinds het overheidsbeleid stimuleert dat mensen met dementie langer thuis wonen, lijken er meer crisisopnames voor te komen bij deze groep. Zulke opnames hebben een negatieve impact op de betrokken patiënten, mantelzorgers en zorgverleners en gaan daarnaast gepaard met hoge zorgkosten. Het terugdringen van crisisopnames is dus belangrijk.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / … 6  Volgende