Nieuws

 • 26-03-2020

  ACP in tijden van COVID-19: doe het met je netwerk!

  Ouderen met COVID-19 hebben meer kans op een gecompliceerd beloop van de ziekte. Daarnaast hebben ziekenhuisopnames, in het bijzonder op de IC, meestal een slechte uitkomst zoals overlijden of ernstig functieverlies. Advance care planning, het nadenken over wat een oudere aan zorg wil ontvangen in specifieke situaties, is nu belangrijker dan ooit.

 • 09-03-2020

  Deelnemers gezocht voor interviewstudie naar gezondheid en welzijn

  In 2019 is de afdeling Geriatrie van het Radboudumc gestart met een nieuwe studie naar sociale gezondheid bij mensen met dementie. In deze studie wordt door middel van interview-onderzoek gekeken naar de invloed van de sociale omgeving op het welzijn en functioneren van mensen met dementie.

 • 09-03-2020

  Update: pilot mantelzorg monitor app

  Eindelijk is het zover: we kunnen de mantelzorg monitor app gaan testen op haalbaarheid in de praktijk! In samenwerking met Medworq ontwikkelen we een digitale tool om het welzijn en de eventuele overbelasting van mantelzorgers te monitoren.

 • 09-03-2020

  Netwerkdeelnemer aan het woord | Christel Goudzwaard en Karin Kotter

  In deze rubriek leest u over de ervaringen van netwerkdeelnemers met het DementieNet programma. Dit keer zijn Christel Goudzwaard en Karin Kotter aan het woord. Christel en Karin zijn de netwerkverbinders van de DementieNetten Druten-Centrum en Druten-Zuid.

 • 09-03-2020

  Online vragenlijst over samenwerking: doe mee!

  Vanuit DementieNet starten we binnenkort met een project om de samenwerking tussen zorgverleners in kaart te brengen. Op basis van de resultaten doen wij aanbevelingen over succesvolle samenwerking en coördinatie in de eerste lijn.

 • 11-11-2019

  Evaluatie pilotproject specialist ouderengeneeskunde

  Vier netwerken zijn dit jaar gestart met een pilotproject waarbij de rol van de specialist ouderengeneeskunde (SO) binnen het netwerk structureel wordt vormgegeven. Het doel was om de taken van de SO, huisarts en zorgtrajectbegeleider beter te verdelen, zodat de expertise van deze professionals optimaal wordt benut.

 • 29-10-2019

  Innovatieparcours: iedereen geslaagd!

  Het eindoordeel van Pepper, voorzitter van de transformatiecommissie: iedereen geslaagd! Geslaagd voor het parcours dat de 120 deelnemers liepen op de Novio Tech Campus in Nijmegen. Daar vond op 19 september 2019 de innovatiebijeenkomst 'Dementiezorg in de hoogste versnelling' plaats.

 • 29-10-2019

  Effect van online vragenlijst 'kennis en samenwerking' op functioneren van DementieNetten

  Manouk Kampschöer, onderzoeksstagiaire op de afdeling Geriatrie van het Radboudumc, onderzocht of het functioneren van DementieNet-netwerken kon worden voorspeld aan de hand van de DementieNet-vragenlijst. Met dit onderzoek is nagegaan of er een verband bestaat tussen de houding en vaardigheden met betrekking tot samenwerking en dementie bij de start van een netwerk, en de netwerksamenhang en kwaliteit van zorg na twee jaar.

 • 03-09-2019

  Effect van DementieNet aanpak op geïntegreerde zorg

  Anne Harmsen, onderzoeksassistent op de afdeling Geriatrie van het Radboudumc, onderzocht de effecten van de DementieNet aanpak op drie categorieën van geïntegreerde zorg, te weten de scope, het type zorg en de zogenaamde 'enablers'. Het doel van dit onderzoek was een beter beeld te krijgen van de geïntegreerde zorg in een netwerk, om uiteindelijk de netwerkaanpak te verbeteren.

 • 03-09-2019

  Dementievriendelijke DementieNetten

  DementieNet heeft onlangs kennis gemaakt met een projectteam van expertisecentrum ZET. ZET heeft ook een netwerkaanpak ontwikkeld voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook voor hen is het een uitdaging om de grenzen tussen het zorg- en welzijnsdomein en de samenleving te laten verdwijnen. Daarom gaan ZET en DementieNet samenwerken.

Vorige  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / … 6  Volgende