Nieuws

 • 09-03-2020

  Online vragenlijst over samenwerking: doe mee!

  Vanuit DementieNet starten we binnenkort met een project om de samenwerking tussen zorgverleners in kaart te brengen. Op basis van de resultaten doen wij aanbevelingen over succesvolle samenwerking en coördinatie in de eerste lijn.

 • 11-11-2019

  Evaluatie pilotproject specialist ouderengeneeskunde

  Vier netwerken zijn dit jaar gestart met een pilotproject waarbij de rol van de specialist ouderengeneeskunde (SO) binnen het netwerk structureel wordt vormgegeven. Het doel was om de taken van de SO, huisarts en zorgtrajectbegeleider beter te verdelen, zodat de expertise van deze professionals optimaal wordt benut.

 • 29-10-2019

  Innovatieparcours: iedereen geslaagd!

  Het eindoordeel van Pepper, voorzitter van de transformatiecommissie: iedereen geslaagd! Geslaagd voor het parcours dat de 120 deelnemers liepen op de Novio Tech Campus in Nijmegen. Daar vond op 19 september 2019 de innovatiebijeenkomst 'Dementiezorg in de hoogste versnelling' plaats.

 • 29-10-2019

  Effect van online vragenlijst 'kennis en samenwerking' op functioneren van DementieNetten

  Manouk Kampschöer, onderzoeksstagiaire op de afdeling Geriatrie van het Radboudumc, onderzocht of het functioneren van DementieNet-netwerken kon worden voorspeld aan de hand van de DementieNet-vragenlijst. Met dit onderzoek is nagegaan of er een verband bestaat tussen de houding en vaardigheden met betrekking tot samenwerking en dementie bij de start van een netwerk, en de netwerksamenhang en kwaliteit van zorg na twee jaar.

 • 03-09-2019

  Effect van DementieNet aanpak op geïntegreerde zorg

  Anne Harmsen, onderzoeksassistent op de afdeling Geriatrie van het Radboudumc, onderzocht de effecten van de DementieNet aanpak op drie categorieën van geïntegreerde zorg, te weten de scope, het type zorg en de zogenaamde 'enablers'. Het doel van dit onderzoek was een beter beeld te krijgen van de geïntegreerde zorg in een netwerk, om uiteindelijk de netwerkaanpak te verbeteren.

 • 03-09-2019

  Dementievriendelijke DementieNetten

  DementieNet heeft onlangs kennis gemaakt met een projectteam van expertisecentrum ZET. ZET heeft ook een netwerkaanpak ontwikkeld voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook voor hen is het een uitdaging om de grenzen tussen het zorg- en welzijnsdomein en de samenleving te laten verdwijnen. Daarom gaan ZET en DementieNet samenwerken.

 • 03-09-2019

  Startsubsidie geeft impuls aan netwerk Wijchen

  Drie netwerken in Wijchen hebben gezamenlijk een subsidie verworven om in vier maanden tijd weer een impuls te geven aan een verbeterde samenwerking. OCE Nijmegen en DementieNet hebben gezamenlijk geholpen bij de subsidieaanvraag en het opstellen van de actieplannen.

 • 26-07-2019

  DementieNet Nijmegen West in artikel Zorg + Welzijn

  Het DementieNet in Nijmegen West verscheen in een artikel op de website Zorg + Welzijn. Moniek Hanegraaf (praktijkondersteuner) en Anke van der Werf (mantelzorger) vertellen over hun ervaringen met het DementieNet programma.

 • 02-07-2019

  Lokale netwerken verwerven subsidie voor verdere ontwikkeling

  OCE Nijmegen en DementieNet hebben een aantal huisartspraktijken geholpen om een subsidieaanvraag te schrijven voor de verdere ontwikkeling van het netwerk waarin zij deelnemen. Vijf lokale netwerken hebben de subsidie binnen en gaan hier de komende vier maanden mee aan de slag.

 • 02-07-2019

  Inzet specialist ouderengeneeskunde

  In vier netwerken zijn we gestart met een pilotproject over hoe we de inzet van de specialist ouderengeneeskunde (SO) kunnen optimaliseren. De netwerken Mook, Nijmegen-Hazenkamp, Beurskens (Wijchen) en Berg en Dal zijn inmiddels van start gegaan.

Vorige  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / … 7  Volgende