Netwerkdeelnemer aan het woord | Anna Zwanenburg

30-01-2018

Ik ben Anna Zwanenburg en ik werk als wijkverpleegkundige bij thuiszorgorganisatie Malderburch, gekoppeld aan het zorgcentrum. Via Netwerk 100 heb ik kennis gemaakt met DementieNet. Vervolgens ben ik benaderd om als netwerktrekker aan de slag te gaan voor het DementieNet in Malden.

Korte lijnen
In 2017 heb ik samen met Bastiaan Plant (huisarts) Buurtzorg Malden, ZZG zorggroep en Thuiszorg Malderburch bij het netwerk betrokken. Ik geef als netwerktrekker uitvoering aan de doelen die we hebben gesteld, uiteraard altijd in samenspraak met de overige leden. Ons netwerk is klein, waardoor de lijntjes kort zijn. We komen binnenkort weer bij elkaar om de nieuwe doelen voor 2018 te bepalen.

Kruisbestuiving met netwerk Molenhoek
Daarnaast heb ik het DementieNetwerk in Molenhoek benaderd om samen te werken. Dit contact verloopt heel laagdrempelig en zorgt voor kruisbestuiving. Erg waardevol om op deze manier van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Mogelijk gaan we in de nabije toekomst ook gezamenlijk activiteiten oppakken. Denk dan aan scholingen die we samen kunnen volgen. We willen elkaar in 2018 stimuleren in een verdere samenwerking.

Meer betrokkenheid van cliënt en mantelzorger in het MDO
Doordat we in Malden een netwerk hebben gevormd rondom onze gezamenlijke dementiepatiënten, is de communicatie onderling rechtstreekser geworden. We weten elkaar veel gemakkelijker te vinden. Een van onze verbeterpunten in 2017 was een grotere betrokkenheid van patiënt en mantelzorger bij het MDO. Het bespreken van de cliëntsituaties verloopt nu heel prettig. We gaan bewuster om met het inbrengen van cliënten in het MDO: zij worden hier meer bij betrokken. We bespreken met de cliënt of wij namens hem of haar iets kunnen inbrengen. Hierdoor voelt de cliënt zich gehoord en kun je als zorgverlener veel meer uit het MDO halen.

Nieuwe doelen in 2018
In 2018 gaan we als netwerk aan de slag met de diagnose dementie: hoe wordt deze gesteld? Wat kunnen we in de eerstelijn zelf doen en wat is nodig om mensen door te verwijzen? We zijn ervan overtuigd dat dit nog beter gestructureerd kan worden. Daarnaast willen we graag een scholing over onbegrepen gedrag volgen. Mag iemand met dementie bijvoorbeeld nog autorijden? Wanneer grijp je in en wanneer niet?

Meer aandacht voor dementie
In de gemeentes Mook/Middelaar en Heumen speelt op dit moment veel op het gebied van dementie. Zo zijn er initiatieven voor een dementievriendelijke gemeente en is er een Alzheimer café opgezet wat erg druk wordt bezocht. Hier kunnen wij als netwerk mooi op aansluiten.

Sinds deelname aan DementieNet zijn wij ook veel intensiever bezig met het thema dementie. DementieNet informeert op proactieve wijze, waardoor we de ontwikkelingen in de regio op de voet kunnen volgen. Hierdoor blijf je bij de les en kun je als netwerk veel nieuwe kennis opdoen.