Online vragenlijst over samenwerking: doe mee!

09-03-2020

Vanuit DementieNet starten we binnenkort met een project om de samenwerking tussen zorgverleners in kaart te brengen. Er zijn veel verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers, zoals de huisarts, wijkverpleging, casemanager dementie, welzijnswerker, fysiotherapeut, ergotherapeut en soms nog veel meer. Goede afstemming tussen deze zorgverleners en coördinatie van de samenwerking is gewenst, zodat er geen onnodige of te weinig zorg geleverd wordt.

Waarom?
Wij willen u en de zorgverleners met wie u regelmatig samenwerkt in uw DementieNet-netwerk vragen om eenmalig en individueel een digitale vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst geeft ons waardevolle inzichten in de samenwerking tussen eerstelijns zorgverleners. Met deze inzichten doen wij aanbevelingen over succesvolle samenwerking en coördinatie in de eerste lijn. Ook zullen we de vragenlijst op basis van uw input aanscherpen. Hiermee kunnen we de verbeterpunten in de samenwerking in wijknetwerken beter opsporen.

Wat heeft u er zelf aan?
Wij sturen u en de zorgverleners met wie u samenwerkt een terugkoppeling van de resultaten. De antwoorden van alle zorgverleners worden hierin gecombineerd, zodat de resultaten niet te herleiden zijn tot één persoon. Deze terugkoppeling kan een nuttig hulpmiddel zijn bij het bespreken van de onderlinge samenwerking of het opstellen van een verbeterdoel hierover.

Doe mee!
Wij zullen het netwerk waarbinnen u actief bent binnenkort benaderen om deze vragenlijst in te vullen. Wij stellen uw hulp bij dit onderzoek zeer op prijs! Bent u niet actief in een DementieNet-netwerk, maar wilt u deze vragenlijst wel graag invullen met de zorgverleners met wie u vaak samenwerkt? Stuur dan een e-mail naar: Dorien.Oostra@radboudumc.nl