Vragenlijst om netwerksamenwerking in beeld te brengen

14-12-2020

DementieNet is in samenwerking met Essenburgh een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de huidige praktijk van interprofessionele samenwerking rondom kwetsbare ouderen en mensen met dementie. In zorgnetwerken zoals DementieNet zijn verschillende zorgverleners betrokken. Wij willen weten hoe de samenwerking tussen deze zorgverleners verloopt.

Hoe het werkt
De deelnemers uit een zorgnetwerk vullen eenmalig en individueel een digitale vragenlijst in. Het netwerk ontvangt vervolgens een terugkoppelingsrapport met inzicht in de prestaties van het netwerk, mogelijke verbeterpunten en tips hoe de samenwerking geoptimaliseerd kan worden.

Wat is er nodig?
De vragenlijst is inmiddels al door bijna 300 respondenten ingevuld. De eerste netwerken ontvangen de terugkoppeling nog vóór de jaarwisseling. De informatie uit de vragenlijsten gebruiken wij geanonimiseerd voor het onderzoek: wat is er nodig om een goede lokale samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners tot stand te brengen en waar kunnen wij als DementieNet nog bij ondersteunen.

Meedoen kan nog steeds!
Voldoet uw netwerk aan de criteria en wilt u meedoen? Neem dan contact met ons op via info@dementienet.com.