Blog: "Juiste zorg op de Juiste plek, hoe doe je dat met elkaar?"

20-10-2020

Juiste zorg op de Juiste plek (JZOJP) is het nieuwste buzzwoord van bestuurders en beleidsmakers. Niet gek natuurlijk, want het klinkt als een logische en dus aantrekkelijke oplossing voor alle complexe problemen in de gezondheidszorg. De stijgende groep kwetsbare ouderen met dementie, die steeds langer thuis woont? Geen probleem, JZOJP is hiervoor de oplossing. Maar wie verder kijkt dan zijn neus lang is, weet dat het niet zo simpel is. Sterker nog, wat als de JZOJP benadering onderdeel van het probleem is? In deze blog leggen we uit wat het probleem is van de huidige JZOJP aanpak en wat er nodig is om dit te doorbreken.

Bullshitbingo
De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) klinkt veelbelovend, maar blijkt niet eenvoudig toepasbaar in de praktijk. De eerste resultaten van onderzoek van de NZA laten zien dat circa 70% van de initiatieven mislukt. Onderliggende oorzaak van dit probleem is de zogenoemde Bullshitbingo die de Nederlandse zorg in zijn greep houdt. Streept u maar af op de kaart: Juiste zorg op de Juiste plek, zorgnetwerk, zinnige zorg, zorgpaden, 1,5-lijnszorg, substitutie, positieve gezondheid, netwerk geneeskunde, leefstijl geneeskunde etc. Allemaal prachtige simpele termen, die de complexe samenhang in de zorg voor de groeiende groep mensen met complexe problemen zoals dementie verhullen of negeren. Hoe je deze initiatieven en ideeën in de praktijk brengt, blijft bovendien onduidelijk. Daardoor leveren ze geen van allen een concrete oplossing. Het feit dat iedereen andere definities heeft van en beelden vormt bij het concept JZOJP helpt daarbij niet. In de kern gaat het natuurlijk over samenwerken en mensen die dat kunnen in hun eigen teams en buiten hun organisatie, in een context van innovatie en vertrouwen.

Weten: observeren, uitproberen én meten
Daarom is DementieNet samen met Essenburgh een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de huidige praktijk van interprofessionele samenwerking rondom kwetsbare ouderen en mensen met dementie. Deze samenwerking blijkt vaak nog verre van optimaal in Nederland. Toch zijn er goede internationale voorbeelden die laten zien dat verbetering van de samenwerking veel positieve gevolgen heeft: kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers ervaren betere kwaliteit van zorg, het is prettiger werken voor de zorgverleners en uiteindelijk kosten-efficiënt. Het onderzoek van DementieNet is erop gericht om te achterhalen wat de bouwstenen zijn voor succesvolle samenwerking in de complexe zorg voor mensen met dementie op basis van het Regenboogmodel. Om dat uiteindelijk ook aan te tonen worden 40 lokale netwerken onderzocht en vergeleken met internationale best practices. De resultaten van het onderzoek helpen om concrete input voor verbeterdoelen voor een succesvolle JZOJP aanpak in Nederland te bepalen.

Doet u ook mee? Wij hebben uw hulp nodig!
Wilt u ook weten hoe uw ouderenzorg- of dementienetwerkzorg ervoor staat? Doe dan ook mee aan het onderzoek van DementieNet. Als u meedoet aan het onderzoek krijgt u direct inzicht in de prestaties van uw netwerk en tips hoe u de samenwerking kan optimaliseren. Wij vragen van uw netwerk:

  • Deelname aan een online vragenlijst met uw zorgnetwerk, eventueel aangevuld met kwalitatieve interviews.


Uw netwerk krijgt van ons:

  • Rapport met de resultaten en vergelijking met benchmark gegevens.
  • Actieplan en tips om de samenwerking stap voor stap te verbeteren.


Meer weten over het onderzoek? Klik hier of bel naar Dorien Oostra: 06-18076654.

Minke Nieuwboer
Marieke Perry
Dorien Oostra
Pim Valentijn