Onderzoek naar samenwerking in de eerstelijn

DementieNet ontwikkelt momenteel een valide vragenlijst waarmee de netwerksamenwerking tussen eerstelijns zorgverleners in kaart wordt gebracht. Indien u de vragenlijst invult, krijgt u een terugkoppeling van de resultaten van uw eigen netwerk. Hieronder vindt u de criteria voor deelname. 

Wanneer kunt u meedoen?
U kunt deelnemen aan dit onderzoek als u zelf deelneemt aan een lokaal netwerk. Dit netwerk dient aan de volgende criteria te voldoen:

  • Er is minimaal 1 huisartsenpraktijk actief betrokken bij ons netwerk.
  • Er is minimaal 1 verpleegkundige actief betrokken bij ons netwerk.
  • Er is een netwerkcoördinator aangewezen/benoemd.
  • Het netwerk heeft een gezamenlijke caseload van minstens 2 mensen met dementie.
  • Werkafspraken zijn schriftelijk vastgelegd en/of er is minimaal 1 keer per maand overleg tussen de samenwerkingspartners/netwerkleden.
  • Er doen minimaal twee verschillende organisaties mee aan het netwerk.
  • Er zijn naast u minimaal drie netwerkleden die we de vragenlijst kunnen toesturen.


U vindt hier meer informatie over het onderzoek. Wilt u meedoen en voldoet uw netwerk aan bovenstaande criteria, neem dan contact op met info@dementienet.com