Update digitale mantelzorg monitor

14-12-2020

DementieNet test momenteel een digitale tool om het welzijn en de eventuele overbelasting van mantelzorgers te monitoren. Deze monitor bestaat uit een wekelijkse, korte vragenlijst voor mantelzorgers over hun welzijn en belastbaarheid. Casemanagers kunnen de antwoorden over de tijd inzien in een dashboard. Het doel is de mantelzorgers eerder de ondersteuning te bieden die nodig is en daarmee crisis te voorkomen.

Inventarisatie van ervaringen
Sinds juli 2020 maken de eerste casemanagers en mantelzorgers gebruik van dit systeem. Momenteel interviewen wij hen over hun gebruikerservaringen om eventuele suggesties voor verbetering te verzamelen. De eerste resultaten zijn positief!

Realistischer beeld van overbelasting
Uit de eerste gesprekken komt naar voren dat casemanagers de tool waarderen. Overbelasting wordt hierdoor frequenter gemeten, namelijk elke week in plaats van uitsluitend de geplande momentopnames (eens per drie maanden). Ook ontstaat een realistischer beeld van eventuele overbelasting: de mantelzorger kan dit op een laagdrempelige manier in de app aangeven en hoeft niet in een gesprek te noemen dat het niet goed gaat.

Effect op belasting zichtbaar in dashboard
De casemanager kan in het dashboard zien wat het effect is op de belasting na het inzetten van een interventie. Zij hebben aangegeven dat zij dit waardevol vinden. Mantelzorgers vinden de tool prettig omdat zij het kunnen gebruiken als hulpmiddel bij zelfreflectie. Ook vinden zij het gemakkelijk in gebruik. De genoemde verbeterpunten worden meegenomen in de doorontwikkeling van deze tool.

Wilt u de tool ook gebruiken?
De huidige versie van de tool is tot december 2021 beschikbaar. Mocht u de tool willen gebruiken, neem dan contact met ons op via
Dorien.Oostra@radboudumc.nl.