Update: pilot mantelzorg monitor app

09-03-2020

Eindelijk is het zover: we kunnen de mantelzorg monitor app gaan testen op haalbaarheid in de praktijk! In samenwerking met Medworq ontwikkelen we een digitale tool om het welzijn en de eventuele overbelasting van mantelzorgers te monitoren. Dit betekent dat mantelzorgers wekelijks een vragenlijst invullen. Casemanagers kunnen de antwoorden en het verloop van de antwoorden over de tijd inzien in een dashboard. Het doel is mantelzorgers eerder de ondersteuning te geven die nodig is en daarmee crisis te voorkomen.

Start pilot april 2020
Medworq is druk bezig met de ontwikkeling van het online systeem, zodat we begin april kunnen starten met de pilot. Vanuit DementieNet werven we momenteel casemanagers die het systeem samen met een aantal mantelzorgers gaan testen. Tijdens de pilot van twee maanden inventariseren we wat casemanagers en mantelzorgers van het systeem vinden. Op basis van hun ervaringen kunnen we het systeem verder optimaliseren.

Juiste ondersteuning op het juiste moment
De tool zou casemanagers meer inzicht moeten geven in het welzijn van mantelzorgers. Daarnaast kan het hen helpen om de juiste ondersteuning op het juiste moment te bieden. Ook voor mantelzorgers kan de tool waardevol zijn: door inzage in de resultaten krijgen zij meer inzicht in hun eigen welzijn en hoe dit over de tijd verandert. Een ander bijkomend effect kan een gevoel van veiligheid zijn, omdat iemand in de gaten houdt hoe het met hen gaat.

Meedoen?
Ben je casemanager of zorgtrajectbegeleider en wil je graag meedoen met deze pilot? Laat het ons weten door een mail te sturen naar: Dorien.Oostra@radboudumc.nl.