Resultaten mantelzorg monitor en vervolgpilot

29-06-2021

In het najaar van 2020 heeft een groep van 14 mantelzorgers en 8 casemanagers drie maanden lang de mantelzorg monitor getest. Deze eerste versie van de monitor bestond uit een wekelijkse, korte vragenlijst voor mantelzorgers, over hun welzijn en belastbaarheid. Casemanagers konden de antwoorden over de tijd inzien in een dashboard. Het doel van de monitor is de mantelzorgers eerder de ondersteuning te bieden die nodig is en daarmee crises te voorkomen.

Ervaringen van mantelzorger
Het invullen van de wekelijkse vragen kostte de mantelzorgers weinig moeite. Dat blijkt ook uit het responsiepercentage van 95%. Een vaak genoemd voordeel van de monitor was dat de vragen tot zelfreflectie leidden. Daarnaast werd het als prettig ervaren dat de casemanager hun situatie van een afstandje in de gaten hield. Ook werden er waardevolle suggesties voor verbeteringen aangedragen door de deelnemende mantelzorgers, zoals de mogelijkheid om toelichting te geven op een antwoord in een open opmerkingenveld.

Ervaringen van de casemanager
De monitor bleek ook van toegevoegde waarde voor de casemanagers. Zij kregen aanvullende inzichten in het welzijn en de belastbaarheid van mantelzorgers. Deze onderwerpen kwamen vaak niet of nauwelijks ter sprake tijdens een huisbezoek. De overzichtelijke weergave van de antwoorden over de tijd in het dashboard, zorgde voor de mogelijkheid om een trend te ontdekken in de uitkomsten. Hierdoor konden casemanagers afwijkende antwoorden herkennen en hier zo nodig op in te grijpen. Ook noemden de casemanagers enkele verbetermogelijkheden, zoals een melding als een mantelzorger een vragenlijst had ingevuld.

Hoe verder?
Gezien de overwegend positieve ervaringen van gebruikers zijn wij erg enthousiast om de mantelzorg monitor verder te ontwikkelen. De aangedragen suggesties voor verbeteringen zijn hierin leidend. In samenwerking met Games for Health wordt een nieuwe versie van de mantelzorg monitor ontwikkeld. De zomer van 2021 wordt gebruikt voor de doorontwikkeling van de monitor. In het najaar willen we starten met een nieuwe pilot. Hierbij kijken we opnieuw naar de ervaringen van gebruikers, maar dan over een langere tijd en met een grotere groep deelnemers. Wilt u deelnemen of kent u mensen voor wie de mantelzorg monitor mogelijk relevant is? Neem dan contact met ons op via Dorien.Oostra@radboudumc.nl.