Enschede Glanerbrug

Netwerkverbinders
Tamara van de Griendt (ergotherapeut) en Karin Koers (begeleider bij Ontmoetingscentrum Glanerbrug).

Reden deelname DementieNet
Voornaamste reden voor het opzetten van het netwerk is het verbeteren van de bereikbaarheid: elkaar makkelijker en sneller weten te vinden, om zo met meer expertise en snelheid vragen van de cliënt en zijn/haar mantelzorger te kunnen beantwoorden.

Verbeterpunten

  • Sociale kaart: welke (zorg)professionals zijn aanwezig in Glanerbrug en wat is hun specifieke deskundigheid? Welke diensten zijn aanwezig in Glanerbrug om de cliënt met dementie en zijn/haar mantelzorger te ondersteunen?
  • Omgang met zorgmijders en wettelijke kaders.
  • Verbeteren van de communicatie rondom de cliënt in de thuissituatie.
  • Opzetten van een Multidisciplinair Overleg (MDO).
  • Verbeteren van mantelzorgondersteuning door de inzet van vrijwilligers.

Initiatieven
In 2016 is het netwerk gestart met het bijeenbrengen van zorgprofessionals en diensten die betrokken kunnen zijn bij cliënten met dementie en hun mantelzorgers. Door het maken van een sociale kaart is men beter op de hoogte van ieders kennis, kunde en kwaliteiten. De onderlinge samenhang is hierdoor verbeterd. Deelnemers aan het DementieNetwerk vormen een mooie afspiegeling van het zorg- en dienstenaanbod in Glanerbrug. 

Scholingen
In 2017 heeft het netwerk de koppeling gemaakt naar waar het allemaal om draait: de cliënt met dementie en zijn/haar mantelzorger. Het netwerk heeft zich gericht op het verbeteren van de communicatie met en rondom de cliënt, om zo helder en slagvaardig mogelijk te kunnen zijn. In 2018 is een training georganiseerd over crisissituaties bij dementie. 

Direct naar
Netwerkleden Enschede Glanerbrug

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten