Molenhoek

Netwerkverbinder
Patricia Jaspers (wijkverpleegkundige & zorgtrajectbegeleider dementie) en Vivian van Hooren (praktijkondersteuner huisarts).

Samenstelling
In Molenhoek is een netwerk gevormd rond het gezondheidscentrum De Vuursteen. Kerndeelnemers zijn: Rosa Ferwerda (huisarts), Patricia Jaspers (zorgtrajectbegeleider/wijkverpleegkundige), Vivian van Hooren (praktijkondersteuner huisarts) en Nancy Stensen (manager van gezondheidscentrum De Kroonsteen/De Vuursteen). 

Verbeterpunten
De eerste verbeterpunten in het netwerk zijn inmiddels uitgevoerd:

1. Praktische informatie over 'wie doet wat'.
2. Duidelijke doelen opstellen voor de netwerksamenwerking. 

In 2017 zijn verbeteringen doorgevoerd op het gebied van het MDO in de huisartsenpraktijk. Het resultaat: het netwerk overlegt efficiënter en mensen met dementie zijn eerder in beeld. Daarnaast verloopt de samenwerking met de gemeente in het kader van de Wmo efficiënter. Het is meer toegespitst op het verlenen van zorg dan op regels. Het netwerk is bekend bij het nieuwe verpleeghuis dat gebouwd gaat worden in Mook. Verpleegkundigen en verzorgenden van ZZG zorggroep, Buurtzorg Nederland, Proteion en Pantein hebben samen met de praktijkondersteuners huisarts en Wmo consulenten een scholing gevolgd over dementie en hoe een zorgsysteem op te zetten. 

In 2018 stond een aantal nieuwe verbeterpunten op het programma:

  • Kortere lijnen bij Wlz indicatie, ter voorkoming van crisisopnames.
  • Dementievriendelijke gemeente: dit thema staat op de agenda van het eerstelijnsoverleg. Er komt een bijscholing voor medewerkers van een supermarkt over hoe om te gaan met cliënten met dementie. Deze informatie wordt ook op een digitaal platform geplaatst.
  • Digitalisering uitbreiden.
  • Kennis verbeteren op het gebied van ouderenmishandeling (met name financieel).


Direct naar

Netwerkleden Molenhoek

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten