Nijmegen Medisch Centrum Oud West

Netwerkverbinders
Angelique Pouwels (zorgtrajectbegeleider) en Moniek Hanegraaf (praktijkondersteuner huisarts ouderenzorg).

Reden deelname DementieNet
'Dementiezorg vraagt reflectie en zorgvuldige afstemming. Het is tenslotte een gedeelde verantwoordelijkheid’, aldus Angelique Pouwels. In Nijmegen West bestaat het netwerk uit twee praktijkondersteuners huisarts (POH) ouderenzorg, een zorgtrajectbegeleider dementie, een verpleegkundig specialist in opleiding en huisartsen van Medisch Centrum Oud-West.

Verbeterpunten
Het netwerk is in 2016 aan de slag gegaan met twee verbeterpunten:

1. Nieuwe werkafspraken om het Multidisciplinair Overleg (MDO) beter te structureren, zodat de patiëntenbespreking van mensen met dementie inhoudelijk beter verloopt.
2. Het verbeteren van de diagnostiek van dementie. In 2016 heeft er een scholing plaatsgevonden over dit onderwerp.

Direct naar
Netwerkleden Nijmegen Medisch Centrum Oud West

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten