Grave Vos & van Aalen

Netwerkverbinders
Jori van der Werff (praktijkondersteuner huisarts) en Mieke Vos (huisarts).

Reden deelname aan DementieNet 
In 2019 is huisartsenpraktijk Vos & van Aalen gestart met de module ouderenzorg. Hiervoor is een netwerk opgestart, bestaande uit verschillende disciplines die kennis hebben gemaakt met elkaar. Met als doel korte lijntjes en verbeteren van de bereikbaarheid en samenwerking.

Het netwerk heeft de kwetsbare ouderen/mensen met dementie in kaart gebracht. Op basis daarvan is gekeken voor welke ouderen de zorg opgestart moet worden. Hiervoor is ook het multidisciplinair overleg (MDO) ingevoerd.

Verbeterpunten 

  • De complexe kwetsbare ouderen/mensen met dementie zijn in kaart gebracht.
  • Kennis gemaakt met alle disciplines.
  • MDO’s worden gepland.
  • Communicatie verbeteren via VIP-life (tussen zorgverleners en in de toekomst met patiënten).

Dit netwerk is onderdeel van de OCE regio

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten