Beuningen Kroese-de Maat

Netwerkverbinder
Ria Banken (praktijkondersteuner huisarts).

Reden deelname aan DementieNet
Binnen huisartsenpraktijk Kroese-de Maat in Beuningen loopt het ouderenzorgprogramma al enkele jaren goed. Toch vindt het netwerk het belangrijk om structureel te blijven verbeteren en met elkaar te evalueren hoe de ouderenzorg verloopt. 

Verbeterpunten
Het gehele netwerk heeft een cursus gevolgd in Advance Care planning. Er zijn echter geen afspraken gemaakt wie de gesprekken voert, waar gesprekken worden vastgelegd en hoe het netwerk van de gesprekken op de hoogte wordt gesteld. Hier gaat netwerk Kroese-de Maat als verbeterpunt mee aan de slag. Daarnaast willen ze de medicatiereview efficiënter uitvoeren.

Direct naar
Netwerkleden Beuningen Kroese-de Maat

Dit netwerk is onderdeel van de OCE regio

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten