Wijchen Beurskens

Netwerkverbinder
Miranda Kuijltjes (praktijkondersteuner huisarts).

Reden deelname DementieNet
Binnen huisartsenpraktijk Beurskens wordt het ouderenzorgprogramma opgestart met als doel de groep 'kwetsbaar complexe ouderen' beter in beeld te krijgen. Door de toename van het aantal ouderen, vindt de praktijk het belangrijk om op een gestructureerde manier zorg te leveren. De hulpverleners willen graag samenwerken om de patiënt centraal te stellen, waarbij de onderlinge taakverdeling helder is.

Verbeterpunten
De afgelopen maanden heeft het netwerk de kwetsbare (complexe) ouderen in kaart gebracht. Een volgend verbeterpunt is het verduidelijken van de onderlinge taakverdeling in de zorg voor patiënten. Tevens start het netwerk in 2018 met een multidisciplinair overleg (MDO).

Direct naar
Netwerkleden Wijchen Beurskens

Dit netwerk is onderdeel van de OCE regio

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten