Enschede Centrum

Netwerkverbinders
Hilde van der Molen (begeleider Ontmoetingscentrum Binnenstad) en Anne Kamphuis (diëtist Liberein).

Reden deelname aan DementieNet
De organisaties die aangesloten zijn bij DementieNet Enschede Centrum willen de beste zorg bieden aan kwetsbare ouderen. Dit doen zij door de krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars expertise. Op dit moment vindt een nadere kennismaking plaats met de netwerkdeelnemers. Zo weten zij wat ze voor elkaar kunnen betekenen en kunnen zij elkaar uiteindelijk beter vinden.

Verbeterpunten
Hoewel het netwerk nog in de opstartfase zit, zijn zij al goed op weg om elkaar beter te vinden, de verbinding te maken en de kwaliteit van zorg te verbeteren. De sociale kaart is inmiddels klaar: hierin staan alle zorg- en welzijnsaanbieders in de wijk. Daarnaast hebben zij stappen gezet voor het gebruik van een communicatiesysteem (KOS) waarin ze elkaar kunnen vinden en op een veilige manier informatie over cliënten kunnen uitwisselen.

Twee werkgroepen bereiden de volgende verbeterplannen voor:

  • Behandelwensen/zorgplan (met reanimatie als belangrijk punt)
  • MDO's


Op termijn gaat het netwerk nog aan de slag met diagnostiek en de WLZ indicatie/het inzichtelijk maken van dit proces.

Direct naar
Netwerkleden Enschede Centrum

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten