Nijmegen Dukenburg

Netwerkverbinders
Fem Groen (ouderenadviseur) en René Hendriks (zorgtrajectbegeleider).

Reden deelname DementieNet
In Dukenburg werken de zorgprofessionals al enige jaren samen op het gebied van de complexe ouderenzorg. Het netwerk staat stevig en de deelnemers willen samen de dementiezorg in de wijk verbeteren.

Verbeterpunten
Bij de start van het netwerk was het eerste verbeterpunt het ontwikkelen van een sociale kaart. Die is klaar en verspreid onder de zorgverleners. 
Bekijk de sociale kaart hier. Ook heeft het netwerk interprofessionele werkafspraken gemaakt vanaf de beginfase van dementie (vroege signalen) tot en met de begeleiding en de indicaties voor begeleiding en dagbesteding. 

DementieNet Dukenburg heeft in 2019 en 2020 hard gewerkt aan een projectvoorstel dat is ingediend bij ZonMw. Bij goedkeuring gaan 2 pilots draaien in de wijk Dukenburg met als onderwerp:

  1. 1. Maatwerk ondersteuning aan bewoners met dementie en hun mantelzorgers met een niet-westerse migranten achtergrond.
  2. 2. Actief signaleren van en aansluiten bij wensen en doelen van kwetsbare ouderen met cognitieve problemen en zorgmijdend gedrag.

Tot slot verkent het netwerk de mogelijkheden van een online community, om gemakkelijker onderling ervaringen en informatie uit te kunnen wisselen.

Initiatieven/scholingen
In samenwerking met regioafdeling Nijmegen van Alzheimer Nederland is op 10 april 2019 het Alzheimer café Dukenburg geopend. 
Daarnaast heeft het netwerk in 2019 een scholing gevolgd over ‘De zorgwekkende zorgmijder’. Zorgverleners, bewoners, welzijnsmedewerkers en huisartsen namen hieraan deel. 


Direct naar
Netwerkleden Nijmegen Dukenburg

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten