Nijmegen Dukenburg

Netwerkverbinders
Fem Groen (ouderenadviseur) en Melissa Verhoeff (wijkverpleegkundige).

Reden deelname DementieNet
In Dukenburg werken de zorgprofessionals al enige jaren samen op het gebied van de complexe ouderenzorg. Toch verwachten ze nog het nodige te kunnen verbeteren op het gebied van dementiezorg.

Verbeterpunten
Het eerste verbeterpunt was het ontwikkelen van een sociale kaart. Dit overzicht is klaar en zal verspreid worden onder de zorgverleners. Bekijk de sociale kaart hier. Op dit moment maakt het netwerk betere werkafspraken vanaf de beginfase van dementie (vroege signalen) tot en met de begeleiding en de indicaties voor begeleiding en dagbesteding. 

Initiatieven/scholingen
In 2015 heeft een werkgroep met deelnemers van het netwerk een bijeenkomst georganiseerd over de dementievriendelijke wijk Dukenburg. Hier zijn veel ideeën naar voren gekomen. De uitwerking in acties vindt op dit moment plaats. In 2017 heeft een aantal trainingen plaatsgevonden, onder andere over vroege signalen en onbegrepen gedrag bij dementie.

Direct naar
Netwerkleden Nijmegen Dukenburg

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten