Nijmegen Meijhuis

Netwerkverbinder
Debbie Winters (praktijkondersteuner huisarts).

Reden deelname DementieNet
Huisartsenpraktijk Het Meijhuis wil een start maken met het aanbieden van gestructureerde zorg aan kwetsbare ouderen. Hiervoor is een netwerk met verschillende disciplines opgestart. Netwerk Meijhuis heeft als doel het leven van de oudere zo goed mogelijk te laten zijn. Belangrijke speerpunten zijn het hebben van korte lijnen en het efficiënt uitvoeren van zorgtaken. Hiermee wordt dubbel werk voorkomen. 

Verbeterpunten
Het netwerk start met het opzetten van een Multidisciplinair Overleg (MDO) en het maken van een gedeeld zorgplan.

Dit netwerk is onderdeel van de OCE regio

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten