Nijmegen MC Sint Anna Drenth en Vlaar

Netwerkverbinder
Annelies Hopman (praktijkverpleegkundige).

Reden deelname aan DementieNet 
Eind 2018 is huisartsenpraktijk Drenth & Vlaar gestart met een lokaal netwerk, waarbij afspraken per patiënt kunnen worden gemaakt. Met de ondersteuning van DementieNet-onderzoekers is voor elk netwerk een nulmeting uitgevoerd aan de hand van 7 kwaliteitsindicatoren en op basis hiervan zijn een aantal verbeterpunten geselecteerd.

Verbeterpunten 
Het netwerk gaat aan de slag gaan met het opstellen van een visie en doelen. De netwerkdeelnemers bepalen samen hoe deelname van een vertegenwoordiger van de doelgroep gerealiseerd kan worden. Ook wil het netwerk de structuur verbeteren middels een SWOT-analyse. Een werkgroep gaat de verbeterpunten verder uitwerken in een plan van aanpak:

  • Verbeteren communicatie
  • Valanalyse en -preventie


Dit netwerk is onderdeel van de OCE regio.

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten